Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

W Piątku kapsuła czasu rozpoczęła pięćdziesięcioletnią podróż do przyszłości

W sobotę 21 sierpnia 2021 r. w Piątku miał miejsce wyjątkowy event. Na skwerze Rynku, pod pomnikiem Geometrycznego Środka Polski zakopano kapsułę czasu. Nasi potomkowie otworzą ją dopiero za 50 lat,  w dniu 21 sierpnia 2071 roku.

W kapsule umieszczono list Burmistrza Piątku do przyszłych pokoleń opisujący historię Piątku, jego wygląd, a także drogę, jaką musiał przejść do odzyskania praw miejskich. Wśród umieszczonych w kapsule dokumentów znalazły się też: wykaz działających na terenie gminy stowarzyszeń, jednostek, zabytków, jednostek OSP, kopia aktu nadania statusu miasta, certyfikat pobytu w geometrycznym środku Polski w dniu 21 sierpnia 2021 roku, wszystkie egzemplarze tegorocznych wydań gazetki samorządowej, mapę turystyczną gminy Piątek, egzemplarz Dziennika Łódzkiego, Faktu, Gazety Wyborczej i innych pism z dnia 21 sierpnia 2021 r. W kapsule następne pokolenia znajdą także album pt. „MIASTO PIĄTEK reminiscencje?, książki autorstwa Stanisława Cisaka – „Ludzie i czasy” i „Środek Polski – Szkice gmin”, książkę „100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach – Goślubiu” autorstwa Bogdana Mardofla, książkę Grzegorza Cisaka Hallerczycy, książkę „Ochotnicza Straż Pożarna w Piątku” Sylwestra Augustyniaka, wiesze Agaty Mrulewicz „Słowa jak motyle”, wiersze Barbary Garus „W duszy gra”, patchworki wykonane przez panią Barbarę Garus (serweta i torba), koszyczki wiklinowe wykonane przez Teresę Maciejak, rzeźba sowy wykonana przez naszego artystę Andrzeja Dębowskiego, plakat ludowego klubu sportowego „Malina Piątek”, gadżety z leśnej dychy w centrum Polski, a także kalendarze, koszulki TMPiO, pocztówki, zdjęcia z gminnych imprez okolicznościowych, zdjęcia z imprez szkolnych i przedszkola, publikacje wykonane przez członków TMPiO oraz list dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czernikowie i grę planszową.

Podczas eventu zaprezentowano również oficjalny logotyp Piątku, autorstwa Krzysztofa Gosławskiego, głównego grafika firmy DNX Group. Logotyp będzie pojawiać się na oficjalnych pismach, broszurach, wizytówkach, stronie gminy, plakatach czy materiałach reklamowych. Na różne okoliczności będzie dobierana odpowiednia kolorystyka znaku. Np. na Święto Niepodległości przybierze on barwy biało-czerwone.

Wielkim zaszczytem było projektowanie dla Piątku tego logotypu. Grafika ta ma za zadanie przekazać to, że miejscowość znajduje się w centralnym punkcie Polski. Okręgi, które otaczają ten punkt, symbolizują jedność, którą państwo tworzycie. Ten logotyp to połączenie nowoczesności i uniwersalności – powiedział podczas uroczystości Krzysztof Gosławski, główny grafik firmy DNX Group.

Podczas sobotniej imprezy wręczono również nagrody laureatom konkursu fotograficznego ?Piątek odkryty na nowo?.
I miejsce i nagroda w wysokości 1 000 zł ? Szymon Bartczak
II miejsce i nagroda w wysokości 800 zł ? Samuel Pawlow
III miejsce i nagroda w wysokości 600 zł ? Wojciech Garus
Przyznano także wyróżnienia i nagrody rzeczowe dla: Kamila Szwedkowicza, Małgorzaty Jątczak, Marii Wieczorek, Macieja Karolaka, Łukasza Winklera i Kingi Sęczkowskiej.

Event był także miejsce do zaprezentowania przygotowanego staraniem TMPiO albumu o naszym mieście ?MIASTO PIĄTEK reminiscencje?, który wraz z buttonem przedstawiającym logotyp otrzymywali uczestnicy imprezy.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotografii ?Miasto Piątek na kartach historii. Przeszłość i teraźniejszość?, stoiska promocyjne lokalnych twórców, profesjonalna oprawa muzyczna oraz cateringowa. Dla najmłodszych mieszkańców na targowisku w Piątku zorganizowana została strefa zabaw ?Dmuchany Park Rozrywki?.

W ramach projektu pn: ?Partycypacja w planowaniu przestrzennym? (II etap konsultacji) został uruchomiony punkt konsultacyjny, który funkcjonował z wykorzystaniem namiotu (zakupionego w I etapie projektu). Wyposażony został w materiały związane ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek dla fragmentów obrębów Bielice ? Broników oraz Sypin ? Borowiec  (ulotki, plakaty, mapę) oraz tablicę do zapisywania opinii (pomysłów, wniosków uczestników). W ramach otrzymanego grantu zakupiono stoły, które pozwoliły na sprawne prowadzenie rozmów czy też poczęstunek, sztalugi do prezentacji prac, które w przyszłości będzie można wykorzystać do kolejnych konsultacji. Ufundowano nagrody dla laureatów konkursu fotograficznego.

Linki:

https://lodz.tvp.pl/55470672/kapsula-czasu-w-miescie-piatek
https://lodz.tvp.pl/787149/lwd  (4.46)
https://vod.tvp.pl/video/teleexpress,21082021-1700,55150784 21.08.2021 ? godz. 17:00 ? (10.04)
http://www.radioq.fm/wiadomosci/3648-piatek-odkryty-na-nowo

Skip to content