Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nowe rondo w środku Polski

Zakończono inwestycję w Piątku, na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 702 i 703, gdzie powstało nowe rondo wraz z dojazdami. Inwestycja kosztowała prawie 8,4 mln zł.

Nowe rondo ma średnicę zewnętrzną 40 metrów z wyspą środkową o średnicy 22 metrów. Jezdnia zyskała szerokość 7 metrów i parametry drogi klasy ?G? (główna). Rozbudowano dojazdy do ronda:  340 m DW 702, 504 m DW 703 oraz 78 m drogi powiatowej.

Jezdnia w tym miejscu nie posiadała parametrów drogi klasy G. Dodatkowo brak było chodników, co powodowało niebezpieczeństwo dla pieszych, zwłaszcza na odcinkach z zabudową jednorodzinną (DW 703 ) Powstało ok. 1 km chodników, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym wysepki i azyle dla pieszych.

W ciągu drogi powstał również przepust żelbetowy o długości  13 metrów. Dzięki inwestycji wybudowano nowe odwodnienie. Ułożono 480 metrów kanalizacji deszczowe. Do tego w zdecydowany sposób poprawiła się widoczność dzięki osiemnastu nowym słupom oświetleniowym.

Projekt był realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
tekst i foto: ZDW w Łodzi

Skip to content