Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O cyberprzemocy i odpowiedzialności karnej nieletnich – pogadanka w podstawówce w Czernikowie

W dniu 5 października 2021r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie  funkcjonariusz Policji z Wydziału do Spraw Nieletnich w Łęczycy oraz dzielnicowi Posterunku Policji w Piątku przeprowadzili pogadankę z młodzieżą klas IV-VIII na temat odpowiedzialności karnej nieletnich w związku z cyberprzemocą, a także zażywaniem środków psychoaktywnych (alkohol,  palenie papierosów).

Zajęcia miały na celu przybliżenie uczniom zagadnień dotyczących konsekwencji prawnych, jakie mogą ponieść nieletni za łamanie prawa i za zachowanie niezgodne z przyjętymi normami społecznymi.
W trakcie pogadanki młodzież dowiedziała się, czym jest demoralizacja i jakie są jej przyczyny. Uczniowie zdobyli wiedzę na temat: odpowiedzialności karnej nieletnich wobec prawa, konsekwencji prawnej czynów karalnych oraz czynów świadczących o demoralizacji za zachowania i działania w różnych miejscach, także w szkole. Policjantka wyjaśniła skutki zachowań agresywnych w stosunku do rówieśników. Poinformowała o zjawisku cyberprzemocy  i zagrożeniach płynących z sieci oraz sposobach bezpiecznego korzystania z Internetu. Omówiła problemy związane z zażywaniem środków psychoaktywnych przez osoby nieletnie.
Na spotkaniu poruszono również zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną za wymuszenia i rozboje, za niszczenie mienia prywatnego i społecznego, wspomniano także o rozważnym zamieszczaniu wszelkich informacji, fotografii na portalach internetowych. Funkcjonariuszka przedstawiła środki wychowawcze i poprawcze, jakie może zastosować Sąd Rodzinny wobec nieletnich sprawców czynów karalnych lub osób przejawiających symptomy demoralizacji.
Uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tej pogadance przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie.
tekst i foto: SP w Czernikowie

Skip to content