Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O odpowiedzialności nieletnich

W ramach działań profilaktyczno-wychowawczych w dniu 13 grudnia2022 r.w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie odbyło się spotkanie uczniów klasy VI, VII i VIII z dzielnicowymi Posterunku Policji w Piątku. Mundurowi wyjaśnili młodzieży, jakie zagrożenia niesie ze sobą stosowanie używek, między innymi e-papierosów.

Przewodnią myślą pogadanki profilaktycznej była odpowiedzialność karna nieletnich za ich zachowania i działania. Mundurowi rozmawiali z uczniami o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą stosowanie różnego rodzaju używek. Opowiadali między innymi o szkodliwości nikotyny, paleniu papierosów i e-papierosów oraz ich negatywnym wpływie na zdrowie dzieci. Uświadamiali też młodzież, jakie konsekwencje, nie tylko prawne, niesie ze sobą używanie wyrobów tytoniowych. Policjanci zapoznali zebranych z najważniejszymi przepisami w sprawach nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich.
tekst i foto: SP w Czernikowie

Skip to content