Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Przypominamy o złożeniu wniosku o świadczenie wychowawcze 500+

Kończy się obecnie okres zasiłkowy świadczenia wychowawczego 500+ trwający od 1 lipca 2019 do 31 maja 2021. Od 1 czerwca 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od 01 czerwca 2021 do 31 maja 2022 roku.

Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r. jest złożenie wniosku.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy złożyć do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się  1 czerwca 2021 r.  można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną ? papierowo w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Skip to content