Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Od 22 kwietnia bezpośrednia obsługa interesanta tylko w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom

Urząd Miejski w Piątku informuję, że od dnia 22 kwietnia 2020r. będzie prowadzona bezpośrednia obsługa interesanta wyłącznie w zakresie zadań  niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Do zadań tych zalicza się sprawy z zakresu:
1. rejestracji stanu cywilnego
2. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Interesanci będą przyjmowani po wcześniejszym kontakcie telefonicznym mającym na celu umówienie terminu i konieczności wizyty ? tylko w sytuacjach pilnych i wymagających  osobistego stawiennictwa, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

W związku z powyższym wszelkie sprawy wymagające Państwa obecności prosimy konsultować telefonicznie pod numerem telefonu : 24 722 11 23

Burmistrz  Piątku
/-/ mgr Krzysztof Lisiecki

Skip to content