Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odbiór i utylizacja padłych zwierząt

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła umowy na obsługę powiatów w zakresie zbiórki, przetwarzania na mączkę zwłok zwierzęcych bydła, owiec, kóz i świń lub ich części oraz transport lub spalanie mączki wyprodukowanej z tych zwłok.

Na terenie gminy Piątek obsługą w w/w  zakresie zajmuje się firma:

P.P.H . HETMAN Sp. z o.o., Florianów 24, 99-311 Bedlno;
tel: 24 282 16 53 | tel-kom: 662 041 241
DYSPOZYCYJNOŚĆ 24/H NA DOBĘ!!
BEZPŁATNE POŁĄCZENIE: 800 333 212
zlecenia@hetman.pl – zgłaszanie zleceń
hetman@hetman.pl –  główny e-mail

Odbioru padłych sztuk zwierząt firma dokonuje bezpośrednio z zagrody. Wymagane dane do zgłoszenia są następujące: imię i nazwisko, adres gospodarstwa, powiat, gmina, tel. kontaktowy oraz wiek, waga i gatunek zwierzęcia.

Skip to content