Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odpady komunalne

PRZYPOMNIENIE O TERMINOWYM UISZCZENIU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

Urząd Miejski w Piątku przypomina o obowiązku uiszczania zadeklarowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lipiec 2021 r. Termin płatności do 2 sierpnia 2021 r. ? tj. za okres od 1 lipca do 31 lipca br. Opłaty można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Piątku, w oddziale bankowym lub przelewem na nowy nr rachunku bankowego wyodrębniony tylko dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi BSZŁ Łęczyca o/Piątek 97 9029 1023 2003 0300 0244 0021. W tytule wpłaty należy wskazać za jaki okres (miesiąc, miesiące) dokonywana jest zapłata oraz dane właściciela.

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
? 33,00 zł miesięcznie od osoby, za odpady zbierane w sposób selektywny (segregowany)

WAŻNE!

Mieszkańcy, którzy nie uiścili wcześniejszych należności proszeni są o NIEZWŁOCZNE uregulowanie zaległości.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 24 722 11 23 lub osobiście (pok. nr 21).

 

 

Skip to content