Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piątek w 2021 roku

Gmina Piątek w 2021 roku realizuje zadanie pn.: ?Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piątek w 2021 roku?.

Całkowity koszt zadania: 63 160,00 zł
Dotacja ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi: 45 920,00 zł
?Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi?.

Zadanie obejmuje usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 23 nieruchomości z terenu gminy Piątek o łącznej masie 100,688 Mg
w tym :
1) demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 42,720 Mg z 9 nieruchomości
2) zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 57,968 Mg z 14 nieruchomości

www.zainwestujwekologie.pl

Skip to content