Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Organizacja transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu na szczepienie przeciw COVID-19

szczepienia covid-19

Burmistrz Piątku informuje, że od dnia 15 stycznia 2021 r. został uruchomiony telefon kontaktowy, dedykowany osobom niepełnosprawnym i seniorom, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Nr telefonu: 24-722-13-64 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 ? 15:00.

Transport (dowóz) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 będzie przeznaczony dla osób:

  • niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Aby zgłosić potrzebę skorzystania z transportu zorganizowanego przez Gminę Piątek, osoby legitymujące się wcześniej wspomnianymi dokumentami, po umówieniu terminu i godziny szczepienia w wyznaczonym punkcie szczepień, powinny zadzwonić pod Nr telefonu: 24-722-13-64. Należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, nr orzeczenia o niepełnosprawności (w stopniu znacznym o kodzie R lub N) lub odpowiednio nr legitymacji inwalidzkiej dla tych schorzeń. Osobie przyjmującej zgłoszenie należy podać także termin i godzinę szczepienia oraz adres właściwego punktu szczepień, do którego osoba zainteresowana ma zostać dowieziona.

Potrzebę transportu należy zgłosić najpóźniej na 2 dni przed dniem szczepienia. Koszt organizacji transportu w 20 proc. pokrywany jest przez Gminę Piątek, 80 proc. ma pochodzić z budżetu państwa.

Punkt szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na terenie Gminy Piątek:

ZAKŁAD LECZNICZY SANITAS S.C.
ul. Stodolniana 6
99-120 Piątek
Telefon: 24-722-10-05

Jak możesz się zarejestrować na szczepienie?

  • zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989 lub,
  • zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl lub,
  • skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień (numer na dole strony) lub,
  • skontaktuj się ze swoim lekarzem POZ.
Skip to content