Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Przekazanie komputerów beneficjentom

Urząd Miejski w Piątku informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 2/2021 Burmistrza Piątku Gmina Piątek rozpoczyna przekazywanie Beneficjentom Końcowym sprzętu komputerowego użyczonego w ramach Projektu ?Podłączeni – Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu?.

Przedłużony okres trwałości Projektu ?Podłączeni – Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu? zakończył się z dniem 28 grudnia 2020 roku. Sprzęt komputerowy użyczony Beneficjentom końcowym tego projektu stanie się teraz ich własnością.

Już wkrótce do Beneficjentów  zostaną wysłane pocztą formularze umów i protokołu nieodpłatnego przekazania sprzętu. Po ich podpisaniu, jeden komplet dokumentów należy zachować dla siebie, a drugi (umowa przekazania, protokół przekazania) należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego. Dokumenty można wysłać pocztą lub wrzucić do ustawionej przed wejściem do Urzędu skrzynki. Należy to zrobić niezwłocznie.
Ze względu na wartość, sprzęt zgodnie z art.9 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018r., poz. 644), nie podlega opodatkowaniu.

W przypadku niepodpisania umowy Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić użyczony sprzęt komputerowy do Urzędu Miejskiego w Piątku (komputer oraz zestaw kliencki do odbioru sygnału LTE).

Jednocześnie informujemy, że bezpłatny dostęp do Internetu będzie zapewniony do 30 czerwca 2021 r. 

Skip to content