Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ósmoklasiści rozpoczęli egzaminy

W 2020 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 347 700 uczniów z ponad 12 400 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 043 000 arkuszy egzaminacyjnych. Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 137 różnego rodzaju arkuszy, w tym:
77 arkuszy z języka polskiego i matematyki w języku polskim i litewskim,
60 arkuszy 24 płyty z języków obcych nowożytnych.

Największa grupa ósmoklasistów (95,7%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 3,8% uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,5% ósmoklasistów.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca br. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku pisało 44 uczniów w dwóch salach przygotowanych zgodnie z wytycznymi GIS, MEN, CKE oraz procedurami organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie w dobrych nastrojach przystąpili do egzaminu.

Burmistrz Piątku – pan Krzysztof Lisiecki zaopatrzył wszystkich zdających egzamin w maseczki. Wszyscy uczniowie pamiętali o legitymacjach, przyborach do pisania, o maseczkach, rękawiczkach i zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Przyszli na egzamin zgodnie z ustalonym czasem.  Zespoły nadzorujące przebieg egzaminu także w pełni gotowi do pracy wykonywali swoje zadania prawidłowo.
Pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, w podstawówce w Piątku przebiegał bez żadnych zakłóceń. Zniecierpliwieni rodzice oczekiwali na swoje pociechy przed budynkiem szkoły.

Trzymamy za Was kciuki, życzymy natchnienia i nieograniczonego dostępu do zebranych w pamięci zasobów wiedzy! Powodzenia!

Skip to content