Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Partnerstwo samorządowców z powiatów kutnowskiego i łęczyckiego

Samorządowcy z powiatów łęczyckiego i kutnowskiego zakładają Partnerstwo Jednostek Samorządu Terytorialnego o nazwie ?Między Kutnem a Łęczycą?. Partnerstwo zostanie zgłoszone do udziału w projekcie ?Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego?.

Inicjatorem partnerstwa jest pan Grzegorz Ambroziak ? Burmistrz Żychlina, a list intencyjny, dotyczący wspólnej inicjatywy, podpisali w dniach 28-29 września 2020 r. przedstawiciele wszystkich miast i gmin Powiatu Łęczyckiego.
Partnerstwo jest próbą szerszego porozumienia samorządów, które chcą przeciwdziałać marginalizacji społecznej obszarów zdegradowanych, szczególnie małych miast i wsi w środku Polski. Celem pilotażu jest przygotowanie rozwiązań, a następnie wypracowanie rekomendacji prawnych oraz wdrożenie ich do realizacji. Czy projekt zostanie zaakceptowany do realizacji w dużej mierze zależy od Pana Marszałka i Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego.

Skip to content