Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pasowanie pierwszaków na czytelników

W dniu 25 października 2018r. biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku przyjęła w poczet swoich czytelników 43 uczniów klasy pierwszej. Swoją obecnością zaszczyciła nas Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Ewa Dąbrowska. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

Uczniowie dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić czytając książkę. Informacje te zostały przekazane im przez starszych kolegów z aktywu bibliotecznego w formie przedstawienia inscenizacji wiersza Juliana Tuwima pt. ?Rzepka?. W podziękowaniu pierwszoklasiści pod kierunkiem swoich wychowawczyń p. Teresy Kazimierczak i p. Anny Szczepaniak przygotowali krótki montaż słowno-muzyczny. Zanim jednak zostali pasowani na czytelników, musieli rozwiązać różne zagadki oraz prawidłowo odpowiedzieć na zadawane pytania.

Po zaliczeniu wszystkich prób, uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować wszystkie książki. Następnie każdy pierwszoklasista został uroczyście pasowany pawim piórem na czytelnika szkolnej biblioteki.

Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Po takim wspólnym spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani.

Na pożegnanie nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowy dyplom wraz z przyrzeczeniem czytelnika aby im przypominało o tym uroczystym wydarzeniu. Nie zabrakło również słodkiej niespodzianki? Nowi czytelnicy wyszli zadowoleni i pełni wrażeń.

Uroczystość przygotowały: Marzena Sukiennik ? szkolna bibliotekarka przy współpracy p. Anny Szczepaniak  i  p. Teresy Kazimierczak.

tekst i foto: SP w Piątku

Skip to content