Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PESEL dla uchodźców z Ukrainy

Od środy, 16 marca uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać numer PESEL. Rejestracja pozwoli na łatwiejszą i bardziej skoordynowaną pomoc obywatelom Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną. Zarejestrować mogą się osoby, które do Polski przyjechały bezpośrednio z terenu Ukrainy. Numer PESEL pozwoli Ukraińcom w formalnościach związanych na przykład z pomocą medyczną, rejestracją dzieci w szkołach czy chociażby poszukiwaniu zatrudnienia.

W Urzędzie Miejskim w Piątku punkt wyrabiania numeru PESEL mieści się w pokoju nr 21 (I piętro) i jest czynny w godzinach pracy urzędu. Na każdy dzień wydawane jest 36 numerków na wyrobienie PESELu.

Poniżej zamieszczamy opublikowane przez magistrat wskazówki dotyczące rejestracji dla obywateli Ukrainy, zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim.

Wskazówki dla obywateli Ukrainy przybyłych do Polski od 24.02.2022 r. bezpośrednio z Ukrainy:

1. Pobierz wniosek  o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (dla każdego członka rodziny przybyłego bezpośrednio z Ukrainy oddzielnie). Pracownik Urzędu Miejskiego pomoże Ci w jego wypełnieniu. Wniosek można pobrać w pok. nr 21 Urzędu Miejskiego w Piątku lub tu –  wniosek do pobrania

2. Udaj się do zakładu fotograficznego przy ul. Senatorskiej w Piątku, gdzie bezpłatnie wykonasz zdjęcie.

3. Z fotografią, wypełnionym wnioskiem i dokumentem podróży wróć do Urzędu Miejskiego w Piątku ? pok. 21, w celu rejestracji wniosku. Zostanie Ci nadany PESEL i potwierdzony Profil Zaufany. Wymagana jest obecność osób powyżej 12 roku życia. Przewidujemy obsługę jednego wniosku na ok. 30 minut (wprowadzenie danych, pobranie odcisków palców, potwierdzenie profilu zaufanego).

4. Załóż konto w banku i konto ZUS ? PUE

 

WAŻNE:

Potwierdzenia tożsamości organ dokonuje na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości (nawet nieważnego), w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia również dokumentu potwierdzającego urodzenie.

Kopię dokumentu na podstawie, którego organ dokonał ustalenia tożsamości dołącza się do wniosku o nadanie numeru PESEL. Z uwagi na konieczność nadania numerów PESEL wielu osobom w krótkim czasie, w celu przyspieszenia tej procedury, osoby mające taką możliwość, mogą przy składaniu wniosku wraz z oryginałem przedstawić kserokopię dokumentu tożsamości.

Osoby, którym już został nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), a przybyły do Polski od 24.02.2022 r., aby mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy będą musiały zgłosić się ponownie do dowolnego organu gminy w celu przedłożenia fotografii i pobrania odcisków palców.

Aby można było przy nadawaniu numeru PESEL założyć profil zaufany, którego posiadanie jest konieczne do uzyskania pomocy w formie zasiłków, osoba musi posiadać adres e-mail i numer telefonu polskiego operatora.

Skip to content