Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Piątek jednym z czterech nowych miast od 2020 roku

Lututów, Piątek, Czerwińsk nad Wisłą i Klimontów to cztery miejscowości, które wraz z nadejściem nowego roku otrzymają status miast. Tym samym w Polsce będą już 944 miasta. Akty nadania statusu nowych miast 30 grudnia wręczył wiceminister Paweł Szefernaker.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, z dniem 1 stycznia 2020 r. status miasta otrzymują miejscowości:

  • Lututów ? w gminie Lututów, w powiecie wieruszowskim, w województwie łódzkim;
  • Piątek ? w gminie Piątek, w powiecie łęczyckim, w województwie łódzkim;
  • Czerwińsk nad Wisłą ? w gminie Czerwińsk nad Wisłą, w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim;
  • Klimontów ? w gminie Klimontów, w powiecie sandomierskim, w województwie świętokrzyskim.

? Dla miejscowości otrzymanie statusu miasta to bardzo ważne wydarzenie. Zwiększają się prestiż oraz możliwości rozwoju ? powiedział podczas uroczystości wiceminister Paweł Szefernaker. ? Życzę wszystkim mieszkańcom, by czuli się dumni, że od 1 stycznia ich miejscowości będą miały status miasta. Niech Państwa miasta rozwijają się na miarę statusu, który 1 stycznia 2020 r. znów uzyskają ? dodał wiceminister.

W poniedziałek, 30 grudnia w siedzibie MSWiA przekazano 30 przekazano akty nadania statusu miast trzem miejscowościom (Lututów, Piątek i Klimontów), natomiast 2 stycznia wiceminister Maciej Wąsik przekaże akt dla Czerwińska nad Wisłą.

Wszystkie miejscowości, które od nowego roku otrzymają status miasta, utraciły swoje prawa miejskie w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym. Lututów posiadał prawa miejskie dwukrotnie: w latach 1406?1714 oraz 1843?1870. Piątek był już miastem w latach 1339?1869, Czerwińsk nad Wisłą w latach 1373?1869, a Klimontów w latach 1604?1869. Za pozytywnym rozpatrzeniem wniosków o nadanie statusu miasta przemawiały również m.in. cechy funkcjonalno-przestrzenne, świadczące o miejskim charakterze tych miejscowości.

Nadanie statusu miasta jest poprzedzane konsultacjami społecznymi z mieszkańcami, a następnie opiniowane przez Radę Gminy. Uzyskanie statusu miasta wiąże się m.in. ze zmianą wizerunkową i większym prestiżem miejscowości. Może przynieść także wymierne korzyści, na przykład zyskanie na atrakcyjności inwestycyjnej czy możliwość starania się o fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich.

Skip to content