Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Plac zabaw i siłownia w Piekarach

Stowarzyszenie ?Przystań Piekary? zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami na nowo powstały plac zabaw i siłownię plenerową  w  Piekarach.

Projekt ?Zakątek rekreacji – budowa placu zabaw i siłowni w Piekarach? został zrealizowany dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz LGD „POLCENTRUM”. Kwota dofinansowania wynosi 86 609,00 zł.
Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach naboru nr 2/2019 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastru-ktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w tym dróg, w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020”.

Skip to content