Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Płatności dla małych gospodarstw

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach informuje o naborze w ARiMR, trwającym do 31 sierpnia br. dotyczącym Płatności dla małych gospodarstw do 5 ha.  Kwota w ramach płatności wynosi 225 euro/ha.

Płatność przysługuje rolnikom do 5 ha, tj. rolnikom, którzy spełniają warunki:

– we wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 (złożonym w terminie od 15 marca do 25 lipca 2023 r.) łączna powierzchnia  gruntów wnioskowanych do dopłat wynosi co najmniej 1 ha i nie więcej niż 5 ha

–  rolnik lub ewentualnie  poprzedni właściciel działek otrzymał dopłaty bezpośrednie   za 2022r

Rolnicy Ci mogą składać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Płatność dla małych gospodarstw jest szczególnie korzystna dla gospodarstw do 5 ha, które nie wnioskowały o tzw. ekoschematy i nie wnioskowały o dopłaty do produkcji np. do bydła czy roślin bobowatych itp.

Zapraszamy rolników do zgłaszania się do doradców Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego do wypełnienia oświadczenia o żądaniu tej płatności.

Skip to content