Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Podszywają się pod inspektorów z Inspekcji Weterynaryjnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje:
W związku z pojawiającymi się informacjami , że gospodarstwa prowadzące chów i hodowle świń odwiedzają osoby podszywające się pod inspektorów z Inspekcji Weterynaryjnej. Osoby te wchodzą do pomieszczeń, w których przebywają świnie bez ubrania ochronnego oraz próbują karać właścicieli zwierząt mandatami karnymi.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje jakimi dokumentami powinien wylegitymować się inspektor lub urzędowy lekarz weterynarii przed przystąpieniem do kontroli, a mianowicie:
– legitymacją służbową lub dowodem osobistym,
– imiennym upoważnieniem do kontroli wystawionym przez właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii,
– odznaką identyfikacyjną.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje , że żadna osoba spoza gospodarstwa nie ma prawa wschodzić do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie bez ubrania ochronnego.

Kontrolowany ma prawo zweryfikować kontrolującego we właściwym miejscowo powiatowym inspektoracie weterynarii.

Z up. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie
Aleksandra Krokos

Skip to content