Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Policyjna debata z mieszkańcami

28 września 2022 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku, Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy zorganizowało debatę społeczną z mieszkańcami gminy i miasta Piątek i gminy Góra Świętej Małgorzaty. Głównym celem tego wydarzenia było poznanie oczekiwań zgromadzonych w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Realizując jedno z priorytetowych zadań, jakim jest zacieśnianie współpracy ze społecznością lokalną, Komendant Powiatowy Policji insp. Zbigniew Gruszczyński zaprosił mieszkańców miasta i gminy Piątek oraz Góry Świętej Małgorzaty do dialogu na temat wypracowania wspólnych rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa.
W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Krzysztof Lisiecki, Sekretarz Gminy Piątek Renata Lepalczyk. Na zaproszenie stawili się przedstawiciele: Ochotniczej Straży Pożarnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Sołtysi oraz Dyrektorzy Szkół i Mieszkańcy.
Spotkanie powitaniem rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy, zachęcając do dyskusji oraz zgłaszania wszelkich wniosków dotyczących poprawy bezpieczeństwa. Następnie wyjaśnił zasady działania aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, podkreślając jakie znaczenie ma to narzędzie, w wymianie informacji na temat potencjalnych zagrożeń pomiędzy lokalną społecznością a policją. Nie zabrakło informacji dotyczących obsługi oraz możliwości wykorzystania aplikacji „Moja Komenda” ułatwiającej kontakt z dzielnicowym.
Następnie głos zabrał Kierownik Posterunku Policji w Piątku aspirant Krzysztof Augustyniak. W swoim wystąpieniu omówił zasadę funkcjonowania posterunku, przedstawiając możliwości kontaktu z pełniącymi tam służbę dzielnicowymi. Policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną ostrzegała przed działaniami oszustów, którzy nieustannie modyfikują swoje metody działania.
Nie zabrakło informacji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na zakończenie uczestnicy mieli możliwość wyrażenia swoich spostrzeżeń i uwag na temat poprawy bezpieczeństwa w rejonie swojego zamieszkania. Policjanci na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania mieszkańców, realizując tym samym założenia przedmiotowej debaty.
Dodatkowo podczas tego wydarzenia Komendant Powiatowy insp. Zbigniew Gruszczyński wręczył podziękowania za wieloletnią współpracę i krzewienie bezpieczeństwa wśród najmłodszych mieszkańców gminy i miasta Piątek. Pamiątkowy dyplom trafił na ręce Pani Krystyny Grabowskiej ? Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piątku, która w sierpniu  tego roku przeszła na zasłużoną emeryturę.

KPP w Łęczycy

Skip to content