Polowanie zbiorowe KŁ “Myśliwiec”

Zarząd Koła Łowieckiego “Myśliwiec” w Warszawie, informuję, że 16 grudnia 2018 r, odbędzie się polowanie zborowe w obwodzie nr 28, od godz. 8:30 do 15:30 (Goślub II, Balków, Głupiejew, Nowy Gaj, Janowice).

Ponadto Zarząd Koła informuje, że w zależności od warunków atmosferycznych i braku dostępu do pól uprawnych odbędzie się polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą na terenie lasu Włostowice i Goślub.

pismo KŁ “Myśliwiec”

Back to top