Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pomoc dla seniorów i osób niesamodzielnych

Gmina Piątek przystąpiła do Programu ?Wspieraj Seniora? na rok 2020. Program ?Wspieraj Seniora? jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się  na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.
Usługa wsparcia polega  w szczególności na dostarczaniu zakupów, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. Aby skorzystać z Programu prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 505 11 11

Skip to content