Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Profil Zaufany – jak założyć, gdzie potwierdzić…

Jak założyć Profil Zaufany

1. Profil Zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują osobę w usługach elektronicznych udostępnianych przez urzędy. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil Zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt ?poza jego właścicielem ?nie mógł go użyć.

2. Za pomocą Profilu Zaufanego można skutecznie potwierdzić swoją tożsamość w systemach teleinformatycznych administracji publicznej. Oprócz tego podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym można opatrzyć wnioski wraz z załącznikami wnoszone w postaci elektronicznej np. poprzez Praca.gov.pl do urzędów pracy oraz urzędów wojewódzkich.

3.Profil Zaufany zakładany jest nieodpłatnie.

4.Profil Zaufany jest ważny przez 3 lata. Przed upływem jego terminu ważności można samodzielnie przedłużyć jego ważność na kolejne 3 lata.

5. Profil Zaufany możemy założyć samodzielnie,bez wychodzenia z domu,za pomocą np.internetowego konta bankowego, konta w systemie Envelo Poczty Polskiej, dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

6.Profil Zaufany możemy również założyć przez Internet i potwierdzić go w trakcie wizyty w Punkcie Potwierdzającym, których wykaz znajduje się na stronie
https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList.
W powiecie łęczyckim Profil Zaufany możemy potwierdzić w Urzędzie Skarbowym w Łęczycy – ul. Jana Pawła II 17 oraz w Biurze Terenowym ZUS w Łęczycy – ul. Zachodnia 8. Do potwierdzenia Profilu Zaufanego potrzebny będzie dokument tożsamości.

7.Aby samodzielnie założyć Profil Zaufany za pomocą internetowego konta bankowego wchodzimy na stronę https://pz.gov.pl/pz/iwybieramy funkcję Zarejestruj się.

8. Wybieramy sposób uzyskania Profilu Zaufanego-Banki i inni dostawcy.

9. skazujemy swojego dostawcę tożsamości np. bank, w którym posiadamy konto internetowe.

10. Dalsze kroki uzależnione są od funkcjonalności danego internetowego konta bankowego. Przykładowo wybierając mBANK, po prawnym logowaniu, należy: przejść do zakładki E-urząd, wybrać Zarejestruj Profil Zaufany, sprawdzić poprawność danych, zanotować identyfikator Profilu Zaufanego, zaakceptować i zatwierdzić rejestrację.

11.Poprawność rejestracji Profilu Zaufanego sprawdzamy wchodząc ponownie na stronęhttps://pz.gov.pl/pz/iwybierając Zaloguj się.

12. Więcej informacji dotyczących zakładania Profilu Zaufanego można znaleźć na stronach:
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

Instrukcja jak założyć Profil Zaufany

Skip to content