Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Program profilaktyczny „cukierki” dla uczniów z Czernikowa

W dniu 21 listopada 2022 r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im Orła Białego  w Czernikowie uczestniczyli w zajęciach w ramach  Programu Wczesnej Profilaktyki ?Cukierki?, opartego na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pod tym samym tytułem.
Celem programu było: przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia; kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi; nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych; rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego,  jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.
Podczas zajęć wykorzystano metody aktywizujące. Różnorodne zabawy, w których wszyscy uczestniczyli z ogromnym zaangażowaniem, sprzyjały również integracji całego zespołu klasowego. Wielokrotnie i na różne sposoby powtarzane zdanie ?Dziękuję, od obcych nic nie biorę!? było ćwiczeniem pozwalającym na utrwalenie sobie sposobu odmawiania.   Mamy nadzieję, że udział w programie profilaktycznym ?Cukierki? przyczyni się do właściwych wyborów dzieci i ich postaw.
Zajęcia zostały przeprowadzone przez trenera z Centrum Profilaktyki i Reedukacji ?ATELIER? z Krakowa, zaś ich organizatorem była pani Joanna Śliwińska ? pedagog szkolny. Zajęcia odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku. Społeczność szkolna składa ogromne podziękowania za dofinansowanie wyżej wymienionego programu.

tekst i foto: SP w Czernikowie

Skip to content