Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Smak życia – profilaktyczne zajęcia w podstawówce w Czernikowie

W poniedziałek, 21 listopada 2022r. uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych pt. ?Smak życia, czyli debata o dopalaczach? ukierunkowanego na przeciwdziałanie uzależnieniom.

Głównym celem spotkania było dostarczenie uczniom podstawowych informacji w kontekście używania tzw. dopalaczy i o samych dopalaczach, w celu zwiększenia ostrożności uczestników i zmniejszenia ich otwartości na kontakty z tymi produktami. Podczas warsztatów młodzież uczyła się rozpoznawać i wyrażać emocje, poznawać sposoby rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Mamy nadzieję, że dzięki takim zajęciom uczniowie zastanowią się ?dwa razy?, zanim sięgną po niedozwolone używki, oraz że będą potrafili rozpoznać w swoim otoczeniu osoby mające problem z zakazanymi substancjami ? i dzięki temu będą mogli poszukać wraz z osobami dorosłymi dla nich pomocy.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez trenera z Centrum Profilaktyki i Reedukacji ?ATELIER? z Krakowa, zaś ich organizatorem była pani Joanna Śliwińska ? pedagog szkolny. Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku. Społeczność szkolna składa ogromne podziękowania za dofinansowanie wyżej wymienionych zajęć.

tekst i foto: SP w Czernikowie

Skip to content