Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ptasia grypa ponownie atakuje

W związku z wystąpieniem na obszarze Polski coraz liczniejszych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, występujących zarówno u ptaków dzikich, jak i w stadach drobiu hodowlanego (również w hodowlach przyzagrodowych) oraz mając na uwadze wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje o konieczności zintensyfikowania działań w zakresie monitoringu biernego u dzikiego ptactwa, który zimuje w Polsce i stanowi potencjalny rezerwuar wirusa grypy ptaków. Zdecydowana większość ptaków, u których stwierdzono obecność wirusa, należy do rzędu blaszkodziobych, siewkowych i szponiastych. Duży odsetek wyników dodatnich stanowią przypadki u różnych gatunków dzikich gęsi.

Z uwagi na powyższe Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie zwraca się z apelem do mieszkańców powiatu kutnowskiego i łęczyckiego o pomoc w zlokalizowaniu miejsc, w których znajdują się zwłoki padłych ptaków dzikich. W przypadku znalezienia padłego ptaka należy bezzwłocznie powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie, Urząd Gminy bądź lekarza weterynarii wolnej praktyki o tym fakcie, jednocześnie bezwzględnie przestrzegać zasady pozostawienia zwłok w miejscu ich odnalezienia. itp.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno
fax (24) 337 17 01, tel (24) 337 17 00

Skip to content