Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rozpoczął się rok szkolny 2020/2021

Rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Spotkania z wychowawcami i dawno niewidzianymi koleżankami i kolegami wypełniły uczniom pierwszy dzień w szkole. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, odbywała się etapami, co było celowym działaniem, mającym na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów i dorosłych. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców w szkołach wdrożone zostały procedury funkcjonowania w okresie pandemii, opracowane w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Naukę w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątek rozpoczęło 431 uczniów, uczęszczających do 26 oddziałów. Po raz pierwszy do szkół przyszli pierwszoklasiści (53). Do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej od września 2020 uczęszcza 165 dzieci.

Zarówno przed uczniami, nauczycielami, ale i rodzicami trudny rok szkolny. Życzymy wszystkim, aby upłynął on w dobrym zdrowiu i atmosferze współdziałania.

 

Skip to content