Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Skoro słowo nie pomaga…

Problem nielegalnego pozbywania się śmieci dotyka wiele samorządów. Informacje na temat dzikich wysypisk śmieci, powstających najczęściej w lasach lub na terenach nieużytków to niemal codzienność. Także Gmina Piątek boryka  się  z  tym  problemem.
Jednym z jego przejawów jest wyrzucanie śmieci do lasu, do rowów melioracyjnych itp. W ostatnim czasie lasy na terenie naszej gminy zostały ?wzbogacone? śmieciami, których skład (elementy tapicerki, zderzaki itp.) wyraźnie wskazuje, że pochodzą z zakładu samochodowego. Jest to najczęściej spotykany rodzaj śmieci w różnych miejscach naszej gminy. Nie do rzadkości należy też tworzenie nielegalnych/dzikich składowisk opon. Niestety ujawnienie autorów tego typu procederu jest niezwykle trudne. Zwykle do Urzędu Gminy trafiają informacje o wyrzuconych już śmieciach. W celu wyeliminowania takich przypadków niezwykle pomocna okazuje się zazwyczaj czujność mieszkańców i szybkie przekazywanie informacji odpowiednim służbom na temat nielegalnego  pozbywania  się  śmieci.

Nie mniej żenujący jest również problem podrzucania śmieci do tzw. punktów gniazdowych, czyli miejsc w których ustawione są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów – szkła i plastiku. Na porządku dziennym jest pozostawianie przywiezionych w te miejsca opakowań szklanych i plastiku w kartonach, torbach i workach obok kontenerów. Takie podejście do sprawy nie tylko naraża okolicę na zaśmiecenie – wiatr i zwierzęta przewracają worki powodując ?śmieciowe dekorację? w promieniu kilkunastu metrów. Niestety nie brakuje również ?pomysłowych? osób, które punkty z pojemnikami na szkło i plastik traktują, jak ?dodatkowe? miejsca pozbycia się innych odpadów komunalnych, a nawet gruzu, czy też starych mebli, części maszyn i innych – np. przy ul. Pokrzywnej  w  Piątku. Przypominamy, że jeżeli budujesz, remontujesz różnego rodzaju budynki powinieneś postarać się o odpowiedni pojemnik na takie odpady – kontener, big bak i odbiór zgłosić właściwej firmie odbierającej.

Opisane powyżej działania obok negatywnego wpływu na środowisko i estetykę miejsca generują również dodatkowe koszty, jakie Gmina musi ponieść na ich usunięcie. Wysłanie ekipy pracowników do zebrania wyrzuconych w lesie śmieci, czy też zrobienia porządku wokół punktu gniazdowego selektywnej zbiórki odpadów kosztuje. Wydane na ten cel środki, a przede wszystkim czas poświęcony na usunięcie śmieci, przy ograniczonych w znacznym stopniu zasobach siły roboczej, mają negatywny wpływ na realizację innych prac spoczywających na barkach Gminy. Pracownicy nie mogą np. prowadzić wycinki krzewów przy drogach, naprawiać dróg, wykonywać wielu innych potrzebnych prac, ponieważ muszą zebrać i odwieźć na składowisko wyrzucone  nielegalnie  śmieci.

Skoro słowo – prośba/apel nie pomagają, to w ramach podjętych działań mających na celu wyeliminowanie tego typu niepożądanych działań Gmina Piątek rozważa zakup i instalację tzw. fotopułapek, które zostaną zamontowane  w wybranych miejscach. Pod uwagę brana jest również rozbudowa monitoringu, poprzez instalację kamer przy punktach gniazdowych selektywnej zbiórki odpadów. Może tego typu działania przyczynią się do ujęcia sprawców zaśmiecania, a ich przykładne ukaranie będzie skuteczniejsze niż apele i prośby o niezaśmiecanie.

Apelujemy również do Wszystkich mieszkańców Piątku o zadbanie o estetykę i porządek terenów przy swoich posesjach. Szanowni Państwo! Za kilka miesięcy Piątek będzie miastem. Zadbajmy wspólnie aby Piątek słynął nie tylko z geometrycznego środka Polski, ale również z czystości i  porządku  w  NASZYM  MIEŚCIE. 

Skip to content