Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

Zapraszamy Państwa do poznania SIM KZN Reymontowski Sp. z o.o. Celem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy o Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej, w tym budowanie mieszkań o umiarkowanym czynszu w gminach w województwie łódzkim.

SIM KZN Reymontowski Sp. z o.o.  współpracuje z gminami, które są udziałowcami spółki. Współpraca ta przynosi konkretne korzyści dla lokalnych społeczności. Dzięki temu partnerstwu, mieszkańcy następujących gmin będą mieli dostęp do mieszkań z preferencyjnym czynszem:
Miasto Ozorków
Gmina Parzęczew
Gmina i Miasto Piątek
Gmina i Miasto Szadek
Gmina i Miasto Żarnów
Gmina i Miasto Jeżów
Gmina Poświętne
Gmina Rzeczyca
Gmina Rokiciny
Gmina Dalików

W ramach pierwszego etapu wspólnej inwestycji, planowane jest wybudowanie około 300 mieszkań na terenach tych 10 gmin.

Inwestycja mieszkaniowa na terenie Gminy Piątek przewiduje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w formie zabudowy bliźniaczej po uprzedniej rozbiórce istniejącego budynku. Przewidziano 16 lokali mieszkalnych. Dla każdego lokalu przewidziano jedno miejsce postojowe na zewnątrz budynku. Planowane rozpoczęcie budowy 2025 rok – po otrzymaniu nieruchomości gruntowej i uzyskaniu środków finansowych.

Mieszkania SIM przewidziane są dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Korzyści z bycia najemcą SIM:

  • możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu; umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wysokości do 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego;
  • nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym;
  • dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość w przyszłości rozliczenia partycypacji w czynszu (tzw. „wakacje czynszowe”, dzięki którym najemca przez czas określony w umowie, a w przypadku emerytów – bezterminowo, będzie płacił nawet 20% niższy czynsz);
  • możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat).

Atrakcyjny model finansowania, dzięki któremu stawki czynszu w mieszkaniach SIM są niższe niż na rynku komercyjnym (do 5% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego), dzięki:

  • preferencyjnemu kredytowi udzielanemu SIM przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) do wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia (odsetki od tych kredytów wykupuje Skarb Państwa, dzięki temu BGK może zaoferować niższe oprocentowanie);
  • partycypacji (wkładowi) najemców – maksymalnie 30%;

ponadto, aby ułatwić gminom zakładanie SIM-ów i udział w realizacji społecznych mieszkań czynszowych:

  • rząd proponuje wsparcie finansowe ze specjalnie powołanego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla wszystkich gmin. Na utworzenie nowego SIM lub objęcie udziałów w istniejącym SIM/TBS gmina może pozyskać odpowiednio 3 mln zł lub 10% wartości nowej inwestycji mieszkaniowej SIM/TBS. Wnioski o wsparcie z RFRM można składać do Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN);
  • grant ze środków Funduszu Dopłat do 35% kosztów przedsięwzięcia dla gminy która partycypuje w realizacji mieszkań przez SIM;
  • wprowadzenie możliwości tworzenia przez KZN we współpracy z gminami SIM i przystępowania do istniejących TBS, poprzez obejmowanie w imieniu Skarbu Państwa udziałów w zamian za wnoszone do tych spółek grunty, na których budowane są mieszkania.

Jak zapewnia spółka, to dopiero początek wspólnej podróży w tworzeniu przestrzeni, gdzie każdy będzie mógł znaleźć swój idealny dom.

Zapraszamy do śledzenia działań spółki i gmin i dołączenia do tej społeczności.
Razem budujemy województwo łódzkie! Bieżące informacje dotyczące działalności SIM KZN Reymontowski na stronie simkzn.pl

tekst i foto: SIM KZN Reymontowski

 

Skip to content