Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Spotkanie na temat cyberbezpieczeństwa

We wtorek, 29 marca 2022r. odbyło się spotkanie młodzieży szkolnej z klas IV ? VI  piątkowskiej podstawówki  z policjantem Posterunku Policji w Piątku nt. ?Cyberbezpieczni – wyzwania i zagrożenia?.  Powszechnie wiadomo, że ochrona cyberprzestrzeni stała się jednym z najczęściej podejmowanych tematów dotyczących bezpieczeństwa. Wiemy, że stabilność funkcjonowania i rozwój globalnego społeczeństwa informacyjnego jest uzależniona od otwartej, niezawodnej i przede wszystkim bezpiecznej cyberprzestrzeni. Podnoszenie świadomości w tym zakresie idzie w parze z gwałtownym wzrostem liczby incydentów komputerowych i nowych rodzajów zagrożeń. Polska również jest obiektem ataków cybernetycznych i stoi przed wyzwaniem, jakim jest wypracowanie zmian prawnych       i organizacyjnych, pozwalających na zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i funkcjonujących w niej obywateli.

Spotkanie z policjantem, to działanie profilaktyczne związane z podanym tematem. Policjant zwracał szczególną uwagę uczniom na odpowiedzialność za słowa ?wypowiedziane? w sieci. Uświadomił jakie konsekwencje prawne niesie za sobą ?hejt?. Przytoczył również temat wrzucania zdjęć do Internetu, tłumaczył czego nie powinniśmy publikować oraz, że wrzucenie zdjęcia bez zgody kolegi/ koleżanki jest niezgodne z prawem. Wskazał również aspekty prawne w przypadku naruszenia internetowej etykiety oraz obowiązujących zasad prawnych.
Prelekcja dotyczyła Internetu, jego dobrych i złych stron, ale przede wszystkim poruszały problem ?Jak zachować się w sieci, aby być bezpiecznym w kontaktach społecznościowych i w trakcie zdobywania informacji w sieci??

tekst i foto: SP w Piątku

Skip to content