Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Spotkanie z pisarką Elżbietą Bednarczyk

W dniu 15 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku odbyły się niezwykłe zajęcia ? spotkanie autorskie z pisarką Panią Elżbietą Bednarczyk, autorką książek dla dzieci, pisząca także sztuki teatralne. Wzięli w nim udział uczniowie klas I ? IV wraz ze swoimi nauczycielami.

Pisarka mieszka na co dzień w Australii, jednak regularnie odwiedza Polskę. Pani Elżbieta opowiedziała uczniom o swojej najnowszej bajce pt. ?Kłótnia w tornistrze?. Jest to książka opowiadająca historię przyborów szkolnych każdego ucznia, które codziennie służą podczas zajęć lekcyjnych. Przybory nie są jednak szanowane przez uczniów. Autorka opowiada, że bajka ma za zadanie poruszanie wyobraźni dziecka, przekazanie pozytywnych wartości i wzorów postępowania w procesie wychowania.
Pani Elżbieta czytała dzieciom fragment bajki ?Kłótnia w tornistrze? zachęcając ich do częstego czytania książek, dzięki temu rozwija się przecież wyobraźnia dziecka. Przedstawiła także ciekawostki nt. codziennego życia w Australii. Opowieść wzbogacona była pokazem zdjęć. Wyświetlane slajdy ukazywały przyrodę, zwierzęta, zabytki i sposoby spędzenia wolnego czasu w relacjach międzyludzkich. Wiele uwagi poświęciła także wartościom, które winny towarzyszyć każdemu młodemu człowiekowi w życiu codziennym, a mianowicie mówiła o szacunku, życzliwości, dobroci względem drugiego człowieka, kulturze języka ojczystego, czystości i pięknie tego języka. Nakłaniała także uczniów do nauki języka obcego, by móc swobodnie przemieszczać się i poruszać się po całym świecie.

Na koniec spotkania pisarka odkryła przed młodą publicznością swój kolejny talent aktorski, wykonując taniec cygański. Uczestnicy spotkania nagrodzili Gościa ogromnymi brawami. Można było także zaopatrzyć się w książki autorki wraz z autografem. Niezwykła lekcja z pisarką odbyła się dzięki współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Piątku ? Panią Dyrektor Ewa Dąbrowską.
tekst i foto: SP w Piątku

Skip to content