Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Świadczenie Wychowawcze 500+. Nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Kończy się obecnie okres zasiłkowy świadczenia wychowawczego 500+ trwający od 1 lipca 2019 do 31 maja 2021. Od 1 czerwca 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od 01 czerwca 2021 do 31 maja 2022 roku.

Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r. jest złożenie wniosku.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy złożyć do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r.  można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną ? papierowo w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć:

  • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
  • przez bankowość elektroniczną oraz
  • portal PUE ZUS.
Skip to content