Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tak minął rok 2023 w Gminie Piątek

Przedstawiamy zarys wydarzeń, które miały miejsce w roku 2023 na terenie naszej gminy.

Styczeń
6 stycznia ulicami Piątku przechodzi Orszak Trzech Króli. Tego typu wydarzenie ma miejsce po raz drugi w historii miasta. Święto rozpoczyna nabożeństwo w kościele p.w. Św. Trójcy. Następnie orszak przechodzi ulicami Piątku przed Urząd Miejski, gdzie na jego uczestników czekają słodkie upominki. Święto kończą jasełka w GOKu przygotowane przez dzieci z Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku.


Trwa budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku. Prace prowadzone są też w odbudowywanym budynku komunalnym przy ul. Pokrzywnej. W Goślubiu wykonywana jest przebudowa oczyszczalni ścieków. Gmina kontynuuje preferencyjną sprzedaż węgla dla mieszkańców.
W niedzielę, 22 stycznia w kościele Św. Trójcy w Piątku odbywa się koncert kolęd i pastorałek. Muzycznych wrażeń dostarcza Gminna Orkiestra Dęta Stara Biała wraz z obdarzoną wspaniałym głosem solistką – Sylwią Gorajek.


W niedzielę, 29 stycznia w Piątku po raz kolejny gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Miejscowy sztab WOŚP informuje o zebraniu kwoty 28 438,22 zł.

Luty
Firma Nexera informuje o rozpoczęciu na terenie Gminy Piątek realizacji rozbudowy sieci światłowodowej w miejscach, gdzie usługi te wcześniej nie były dostępne. W Urzędzie Miejskim odbywa się spotkanie przedstawicieli Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi z przedsiębiorcami z terenu Gminy Piątek na temat uzyskania zwolnień podatkowych z tytułu nowej inwestycji.  Gmina ogłasza przetargi na budowę, przebudowę i remonty dróg gminnych. Przygotowywany jest przetarg na rozbudowę kanalizacji w Piątku.
Sobota 19 lutego przynosi moc sportowych wrażeń dla sympatyków siatkówki. W Piątku odbywa się XIV Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn im. Czesława Lichoty o Puchar Burmistrza Piątku. Zwycięzcami turnieju zostaje drużyna Lichy Team.


W sobotę, 26 lutego w Sali widowiskowej GOK odbywa się wieczór wspomnień poświęcony Leonowi Niemczykowi.

Marzec
W środę 8 marca w Sali GOK w Piątku ma miejsce spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Organizatorem eventu jest Fundacja Zielony Piątek przy współpracy z GOK w Piątku oraz Gminą Piątek. Gościem honorowym jest Alicja Adamiak –  II Wicemiss Województwa Łódzkiego. Oprawę muzyczną zapewnia zespół Big Dance, a dawkę humoru – Barbara Garus.


Dobiegają końca prace związane z termomodernizacją 8 budynków użyteczności publicznej. Rusza nabór wniosków na przydomowe  oczyszczalnie ścieków dla gospodarstw domowych. Energa Operator przeprowadza prace konserwacyjne na bociańcach mieszczących się na słupach energetycznych. Gmina montuje nowe bociańce na słupach wolnostojących min. w Balkowie i Orenicach. W sołectwach odbywają się spotkania na temat odnawialnych źródeł energii. Kończy się nabór wniosków na usuwanie  azbestu. Na ten cel Gmina otrzymuje co roku dofinansowanie z WFOŚiGW.

Kwiecień
Gmina Piątek rozpoczyna realizację zadania pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Goślub stanowiącej dojazd do dawnego ośrodka PGR Goślub. W ramach realizacji inwestycji zostaną wykonane: droga w Goślubiu nakładka bitumiczna, odtworzenie rowów i przepustów stanowiących  zjazdy na grunty orne oraz droga  w miejscowości Goślub II – nakładka bitumiczna, zjazdy na działki, odtworzenie rowów i przepustów.  Ruszają także prace związane z  remontami dróg gminnych – wykonanie nakładki bitumicznej drogi w Konarzewie i Krzyszkowicach, drogi w Piekarach przy której znajduje się profesjonalne pole do gry w paintball, świetlica wiejska i tereny rekreacyjne oraz drogi w  Łubnicy (relacji: Nowy Gaj – granica gm. Góra Św. Małgorzaty – Żabokrzeki – Górki Łubnickie), która stanowi ważne połączenie drogowe z sąsiednia Gminą Góra Św. Małgorzaty dla przejazdu autobusu szkolnego oraz mieszkańców.
W dniu 18 kwietnia 2023 r. w GOK w Piątku ma miejsce inauguracja Ogólnopolskiej Karty Seniora w Gminie Piątek. Gmina otrzymuje certyfikat Gmina Przyjazna Seniorom. Pierwsi mieszkańcy otrzymują Ogólnopolskie Karty Seniora.


Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku, Gminny Ośrodek Kultury w Piątku oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w ramach akcji Żonkile (obchodów rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim) organizują 19 kwietnia spotkanie z wykładem Andrzeja Grzegorczyka, kustosza Muzeum Tradycji Niepodległościowych Oddział Stacja Radegast.
W dniach 20-21 w Sali widowiskowej GOK odbywa się siedemnasta edycja Festiwalu Teatralnego BAJKA. Przez dwa dni na scenie królują dzieci z placówek przedszkolnych powiatu łęczyckiego.


W czwartek, 20 kwietnia 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku odbyły się gminne eliminacje konkursu „Pięknie być człowiekiem”. Organizatorem konkursu była już po raz dziesiąty Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku.

Gmina przygotowuje się do zakończenia preferencyjnej sprzedaży węgla. Trwają prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Goślubiu. Koszt inwestycji 1 105 278 zł. Dobiegają końca roboty w ostatnim z obiektów projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Piątek – hali „Pilawa”. Trwa budowa pasywnego budynku przedszkola oraz odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pokrzywnej. Zgodnie z wymogami Banku Gospodarstwa Krajowego jedno z mieszkań będzie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania tej inwestycji z BGK  2 002 887,64 zł.

Maj
Świętem Flagi Rzeczypospolitej oraz obchodami Dnia Strażaka Gmina Piątek rozpoczyna maj.
W środę 10 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku już po raz 21 odbywa się Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego.
W sobotę 13 maja Gmina Piątek gości uczestników 42. Zlotu do Środka Polski. Na trasy piesze i rowerowe wyrusza ponad 200 młodych turystów. Tegoroczny Zlot składa się z II etapów. Pierwszy odbywa się w Piątku, drugi w lesie w Witowie.

Pięć sołectw z Gminy Piątek (Bielice-Broników, Górki Pęcławskie, Konarzew, Orenice i Pokrzywnica)  otrzymuje dofinansowanie po 12 tys. zł – tzw. granty sołeckie, z budżetu Województwa Łódzkiego. Do realizacji zadań przez sołectwa Gmina Piątek dokłada średnio po 6 tys. zł.
24 maja ze smutkiem i żalem żegnamy twórcę ludowego – rzeźbiarza z Piątku – p. Andrzeja Dębowskiego.


W związku z jesiennymi wyborami w Gminie Piątek powstają trzy nowe obwody głosowania w Balkowie, Konarzewie i Pokrzywnicy. Łącznie będzie ich osiem. Prowadzone są konsultacje dotyczące budowy turbin wiatrowych.  Gmina podpisuje z wykonawcami wszystkie umowy na  remonty, budowę, przebudowę dróg  gminnych w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu. Prowadzone są prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.
26 maja w Żychlinie Burmistrz Piątku podpisuje Porozumienie partnerstwa  Miedzy Kutnem, a Łęczycą. Gmina Piątek jest  jednym z 19 Samorządów biorących udział w projekcie pilotażowym mającym na celu wsparcie gmin oraz powiatów w prowadzeniu skutecznej i efektywnej polityki rozwoju. Głównym zadaniem, jakie wyznaczyły sobie Samorządy będzie troska o zdrowie mieszkańców.
W sobotę, 27 maja w Konarzewie swoje podwoje otwiera Energosfera – Innowacyjny Ośrodek Turystyki Edukacyjnej i Biznesowej. Na terenie ośrodka znajduje się m.in.: obserwatorium astronomiczne, sala wirtualnej rzeczywistości, kopuła konferencyjna i wiele innych atrakcji.

Czerwiec
Miesiąc Gmina rozpoczyna przygotowanym przez druhów z OSP Piątek Dniem Dziecka oraz festynem z okazji Dnia Nowalijki. W bieżącym roku jest to 17 odsłona tej imprezy. Tradycyjnie ogromną popularnością wśród gości festynu cieszą się stoiska przygotowane przez stowarzyszenia, fundacje i Koła Gospodyń Wiejskich. Nie brakuje też innych atrakcji przygotowanych m.in. przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, firmę Ceva, wystawców oraz Gminę Piątek. Tradycyjnie imprezie towarzyszą konkursy: kulinarny, na największą kapustę i największego kalafiora. Solidną porcję muzycznej uczty zapewniają zespoły: Hit Boyz, Tacy Sami oraz Extazy.


W dniu 20 czerwca działająca na terenie Gminy Piątek Spółka Wodna otrzymuje dotację w wysokości 39 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego, 38 tys. zł z Urzędu Miejskiego w Piątku i  47 tys. zł,  Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych.
W sobotę 24 czerwca w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku ma miejsce uroczystość Złotych Godów. W tym roku Jubileusz 50-lecia małżeństwa obchodzi 13 małżeństw.
25 czerwca w Konarzewie odbywa się zorganizowana przez Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie impreza plenerowa Powitanie lata.


27 czerwca podczas LV sesji Rady Miejskiej w Piątku Burmistrz Krzysztof Lisiecki jednogłośnie otrzymuje absolutorium za rok 2022.
Piątek po raz kolejny znajduje się na mapie Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków. To jedno z najważniejszych wydarzeń kolarskich w kraju gości w geometrycznym środku Polski w środę, 28 czerwca 2023 r., podczas II etapu wyścigu ze Zgierza do Kutna.

Lipiec
Okres wakacyjny rozpoczyna kolejna edycja akcji Chodź na rower zorganizowanej przez TMPiO. Tym razem rowerowa wyprawa prowadziła do Walewic. Tradycyjnie w lipcu w Konarzewie odbywa się Plener z wikliną przygotowany przez Fundację Zielony Piątek. TMPiO zabiera miłośników przygody na spływ kajakowy.  Nabór na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina zamyka 19 złożonymi wnioskami, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 3 tys. zł. każdy. Kończą się prace związane z modernizacją 8 budynków użyteczności publicznej (świetlice w Pokrzywnicy, Balkowie, Konarzewie, Bielicach, Orenicach, Jankowie, stara część budynku szkoły w Czernikowie oraz hala „Pilawa”. Koszt inwestycji 3 448 402,23 zł. Kontynuowane są roboty związane z budową pasywnego budynku przedszkola oraz odbudowy budynku mieszkalnego przy ul. Pokrzywnej. Gmina podpisuje umowę z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie budowy pasywnego budynku przedszkola dotacją w wysokości 703 481,00 zł i pożyczką –  1 641 457,00 zł.

Sierpień
Trwają Półkolonie z OSP. Przez dwa tygodnie na dzieci czeka wiele atrakcji m.in.: pokaz iluzjonisty, terapia śmiechem oraz wycieczek do: Ośrodka Telewizji w Łodzi, ZOO w Płocku, skansenu w Kwiatkówku, Żelazowej Woli i Energosfery. W programie półkolonii jest też spot-kanie ze strażakami z miejscowej OSP. Uczestnicy półkolonii mają zapewnione drugie śniadanie. W dniach 17-19 sierpnia w Piątku po raz kolejny parkuje Happy Bus oferujący dla najmłodszych mieszkańców Gminy szereg zabaw i atrakcji.


Jedną z nich jest na pewno wizyta na przystanku Happy Bussa dwóch miss – Alicji Adamiak, pochodzącej z naszej gminy finalistki konkursu Miss Polonia 2023 oraz Karoliny Bielawskiej – Miss Świata 2022.


Tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w  Ciechosławicach rolnicy z Gminy Piątek dziękują za plony. Gospodarzem tegorocznych dożynek gminno-parafialnych jest sołectwo Konarzew.


Stowarzyszenie „Przystań Piekary” kończy realizację projektu Modernizacja budynku świetlicy gminnej w Piekarach. W ramach realizacji projektu z LGD POLCENTRUM budynek zostaje docieplony i otynkowany. Dookoła ułożona jest kostka, a dach wykończony zostaje podbitką. W każdym z pomieszczeń instalowana jest nowoczesna klimatyzacja. Kwota dofinansowania wyniosła 114 449,00 zł.
Kończą się prace przy odbudowie budynku mieszkalnego przy ul. Pokrzywnej. Dokonany jest przydział mieszkań. Obiekt czeka na odbiory techniczne. Trwa tez budowa pasywnego budynku przedszkola. Po zadaszeniu prowadzone są prace wewnątrz obiektu.
Parafia w Piątku otrzymuje dofinansowanie na prace konserwatorskie w kościele p.w. Św. Trójcy (281 tys. zł) i Przemienienia Pańskiego (540 tys. zł).
Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku finalizuje realizacje projektu Przedszkolaki w Gminie Piątek.  W ramach projektu m.in. powstają nowe miejsca przedszkolne, wyposażane są sale w nowe meble, sprzęt elektroniczny i pomoce dydaktyczne. Koszt zadania 571 379,25 zł.

Wrzesień
Początek miesiąca przynosi 6. edycję Leśnej Dychy w Centrum Polski. Na starcie melduje się ponad 100 uczestników. Nowy rok szkolny w placówkach oświatowych Gminy Piątek rozpoczyna 388 uczniów (73 w Czernikowie i 315 w Piątku). Wychowaniem przedszkolnym objętych jest 200 dzieci (29 w Czernikowie i 171 w Piątku).
Na Rynku w Piątku staje wystawa plenerowa przygotowana przez TMPiO – Piątek 1939 r. – zachowaj w pamięci. TMPiO organizuje też XVI Rajd Szlakiem Bitwy nad Bzurą. W wyjątkowy sposób pamięć o Bohaterach Września 1939 roku  czci jeden z mieszkańców Piątku –  Piotr Staniszewski, który wyrusza na ponad 20-kilometrowy marszobieg z ponad 20-kilogramowym ekwipunkiem, z Piątku do Koźla.


10 września w Piątku mają miejsce uroczystości 84. Rocznicy Bitwy nad Bzurą. Mieszkańcy Gminy oraz zaproszeni gości uczestniczą w nabożeństwie w intencji obrońców Ojczyzny oraz składają wieńce i kwiaty pod pomnikiem 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. Tradycyjnie uroczystość uświetnia kompania wystawiona przez Wielkopolską Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada w Poznaniu oraz orkiestra z GCK w Leszczynku. Przed uroczystościami teren przy pomniku przechodzi modernizację – odnowienie.


14 września Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku po raz kolejny organizuje akcję Narodowe Czytanie. W piątkowskim parku zaproszeni goście czytają Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej.


W sobotę, 23 września las w Witowie staje się areną Młodzieżowych Mistrzostw Powiatu Łęczyckiego w Wyścigach Rowerowych Jedziemy śladami Mieczysława Nowickiego. Jest  to już 22 edycja tej cieszącej się ogromnym zainteresowaniem imprezy sportowo-rekreacyjnej organizowanej przez Powiat Łęczycki, Gminę Piątek i LKS Malina Piątek przy współpracy z  placówkami oświatowymi. Na zawodach nie brakuje oczywiście patrona – Mieczysława Nowickiego.


We wrześniu kończy się budowa studni głębinowej na SUW w Pokrzywnicy.  Koszt inwestycji 660 tys. zł. Finał ma też przebudowa oczyszczalni ścieków w Goślubiu. Koszt inwestycji 1 105 278 zł.  Trwają prace związane z budową pasywnego budynku przedszkola w Piątku. Budowa nowej nitki kanalizacji w Piątku otrzymuje dofinansowanie z Polskiego Ładu. Zadanie będzie realizowane w 4 etapach. Nieprzerwanie trwają prace związane z remontami i przebudową dróg gminnych. Kończą się już prace przy nakładkach na drogach gminnych w Łubnicy, Piekarach, Konarzewie i Krzyszkowicach.  Koszt zadania 3 130 000 zł.
W wyborach do Izb Rolniczych z miny Piątek mandaty otrzymują: Małgorzata Gabryelczak i Michał Karolak.

Październik
Trwają prace przy remontach dróg gminnych w miejscowości Goślub stanowiących dojazd do dawnego ośrodka PGR Goślub. Firma PRD z Kutna układa nakładki i wykonuje przepusty. Koszt zadania 1 455 164,57 zł, w tym dofinansowanie  z  Polskiego  Ładu –  1  382  406,35 zł. W październiku dobiegają też końca prace przy budowie i przebudowie dróg gminnych na terenie naszej gminy, które wykonuje firma ERBEDIM z Piotrkowa Trybunalskiego. Kończą się roboty na drodze w Pokrzywnicy i na ulicy Nowy Świat w Piątku. Trwają jeszcze intensywne prace na drodze w Łęce. Koszt zadania 6 100 351,79 zł, w tym dofinansowanie  z  Polskiego  Ładu  –  4  750  000 zł. Gmina otrzymuje informacje o przyznaniu dofinansowania w ramach 6. Edycji Polskiego Ładu na remont i przebudowę drogi Goślub-Michałówka, 8. Edycji Polskiego Ładu na przebudowę dróg w Orenicach, Jankowie oraz ulic Polnej i Bitwy nad Bzurą w Piątku, a także drogi gminnej w Janowicach. Gmina Piątek osiąga najwyższą w powiecie łęczyckim frekwencję – w wyborach do Sejmu – 72,46%, do Senatu – 72,48%. W Referendum Ogólnokrajowym – Gmina Piątek znalazła się na II miejscu – 56,10% Sołectwa Bielice-Broników, Górki Pęcławskie, Konarzew, Orenice i Pokrzywnica zbliżają się do finału realizacji projektów Sołectwo na plus. W Bielicach powstaje przy świetlicy altanka, w Konarzewie wybrukowany jest plac Przy Domu Ludowym, a świetlice w Jankowie, Orenicach i Pokrzywnicy zyskują wyposażenie.

 


20 października przeżywamy kolejną Noc Bibliotek przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Piątku. Wydarzenie obfituje w szereg atrakcji i niespodzianek.

Listopad
Na ulicy Kutnowskiej w Piątku powstaje pierwsze w mieście aktywne oznakowanie przejścia dla pieszych. 11 listopada Gmina Piątek obchodzi Narodowe Święto Niepodległości. Po nabożeństwie i złożeniu kwiatów pod pomnikiem „Krzyż” przy ul. Łowickiej mieszkańcy mają okazję obejrzeć widowisko słowno-muzyczne przygotowane i wystawione przez Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku.


W listopadzie ulicami Piątku przechodzi Marsz Milczenia. Podczas finałowego konkursu Polska Miss Nastolatek 2023 Julia Machałowska z Piątku zdobywa tytuł Polska Miss Nastolatek 2023 Widzów.

Grudzień
Dobiegają końca prace związane z budową pasywnego budynku przedszkola. Koszt inwestycji 7 3200 000 zł. Gmina przygotowuje się na wdrożenie e-Doręczeń oraz systemu EZD. Mieszkańcy wracają do odbudowanego po pożarze budynku przy ul. Pokrzywnej. Rada Miejska w Piątku uchwala budżet na rok 2024.

Skip to content