Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Trudne emocje – warsztaty dla rodziców uczniów piątkowskiej podstawówki

Emocje i uczucia są ważną częścią ludzkiej natury. Służą naszemu rozwojowi, pomagają w ocenie sytuacji i podjęciu właściwej decyzji. Bez sfery uczuciowej nie sposób zrozumieć innych ludzi ani wejść z nimi w relacje. Jeśli nie znamy swoich emocji, nie potrafimy ich rozpoznać i nazwać, nie będziemy też umieli zrozumieć, co czują inni, nie będziemy empatyczni. Uczucia są też narzędziami, których potrzebujemy, by zbudować prawdziwie silny związek z inną osobą. Są naturalnym wyposażeniem człowieka i rozwijają się od urodzenia.

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku uczestniczyli 21 października 2021r. w warsztatach poświęconych radzeniu sobie z trudnymi emocjami, które przeprowadziła pani Beata Maliszewska-Zalewska ? psychoterapeutka i pracownik PPPP w Łęczycy. Wymienione działanie szkoły stanowi jeden z priorytetowych elementów Programu wychowawczo-profilaktycznego placówki zmodyfikowanego zgodnie z rekomendacjami MEiN i Kierunkami polityki oświatowej państwa w roku 2021/2022.

Prowadząca zajęcia podkreśliła, że aby poradzić sobie z trudnymi emocjami najważniejsze jest udzielenie sobie samemu zgody na określony stan emocjonalny, a następnie wzięcie odpowiedzialności za działania podjęte pod ich wpływem. Możemy nauczyć się kontroli emocji, uwalniania od nich i wyrażania ich bez wyrządzania szkody innym i sobie. Pani Maliszewska-Zalewska zwróciła uwagę na fundamentalną rolę rozmowy, dialogu między rodzicami i dzieckiem, które stanowią podstawę dobrostanu psychicznego, ważny element rozwoju oraz istotne narzędzie rozwiązywania problemów. Psychoterapeutka silnie zaakcentowała znaczenie towarzyszenia naszym pociechom w przeżywanych emocjach. Najważniejsze jednak jest to, aby dziecko czuło się kochane przez rodziców ? to przesłanie, które podsumowało i zakończyło warsztaty dla opiekunów. Po zajęciach rodzice mieli możliwość skorzystać z indywidualnych konsultacji z panią Beatą Maliszewską – Zalewską.

Dyrektor szkoły, wychowawcy, pedagog i psycholog szkolny serdecznie dziękują wszystkim Rodzicom, którzy tak licznie przybyli na spotkanie z panią psychoterapeutką i z zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach.

tekst i foto: SP w Piątku

 

Skip to content