Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Trwa termomodernizacja kompleksu szkolnego w Piątku

Gmina Piątek kontynuuje projekt inwestycyjny pn. ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1?.  

Postęp robót budowlanych na koniec czerwca 2019r. jest imponujący. Obecnie docieplono już znaczną część budynków, w tym część włącznie z wyprawą elewacyjną. Trwa również wymiana okien w obiekcie.

Obecnie z uwagi na trwający okres wakacyjny prace są zintensyfikowane, tak by jak największy zakres zrealizować przed początkiem roku szkolnego, stąd przebiegają one nie tylko zgodnie z przyjętym harmonogramem, ale nieco go wyprzedzają.

W roku 2019 planuje się zakończyć roboty budowlane związane z wymianą zewnętrznych okien, powierzchni przeszklonych i drzwi w obiektach oraz w znaczącej części wykonać roboty dociepleniowe.

Podkreślić należy, że obecnie trwająca inwestycja wiąże się z dużym obciążeniem finansowym i nie byłaby możliwa jej realizacja bez pomocy finansowej ze środków UE przyznanych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

 

Skip to content