Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Miasto Piątek!

?Dobre wieści z MSWiA, od min. Szefernakera. Uchwały samorządów:  #Lututów – powiat wieruszowski i #Piątek – powiat łęczycki w sprawie praw miejskich zostały pozytywnie rozpatrzone w ministerstwie i niebawem te miejscowości zostaną miastami. Wspólne działania i współpraca w tym zakresie przyniosły efekty i mamy to – działamy dalej.? ? taką informacją podzielił się na mediach społecznościowych Pan Piotr Stanisław Polak, Poseł RP, który wspierał działania władz samorządowych Gminy Piątek w procesie odzyskania praw miejskich.

W 2020 roku przypada 150. rocznica odebrania Piątkowi praw miejskich . Rocznica ta stanowi właściwy moment, aby podjęto działania mające na celu wystąpienie z wnioskiem o przywrócenie tych praw miejscowości, która przez dominujący okres swojej historii była miastem, a prawa miejskie utraciła wskutek czynu niepodległościowego w okresie zaborów. To polski król, przed 1339 rokiem, nadał Piątkowi prawa miejskie, a car rosyjski w 1870 roku nam je odebrał w odwecie za udział obywateli w Powstaniu Styczniowym.

W tym roku Wójt Gminy Piątek – Krzysztof Lisiecki wraz z urzędnikami wystąpił z wnioskiem o nadanie praw miejskich miejscowości Piątek. Złożenie pod koniec marca br. wniosku do Wojewody Łódzkiego  zakończyło okres kilkumiesięcznych, intensywnych i żmudnych prac nad przygotowaniem dokumentacji i rozpoczęło pełen emocji czas oczekiwania na decyzję.

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau nie wyraził jednoznacznej opinii, ale skierował wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że prawa miejskie otrzymamy. Bardzo się cieszę. Przyznam szczerze, że to było moim marzeniem od dziecka. Gdy obejmowałem w 2002 roku fotel wójta gminy Piątek już wtedy podjąłem próbę odzyskania praw miejskich. Rada wówczas nie wyraziła na to zgody. Obecna Rada Gminy Piątek VIII kadencji na wniosek Wójta Gminy Piątek podjęła uchwałę o przystąpieniu do złożenia wniosku o nadanie praw miejskich miejscowości Piątek. Na przełomie lutego i marca br. przeprowadziliśmy w gminie konsultacje społeczne wśród mieszkańców, czy są za odzyskaniem praw miejskich. Wynik był imponujący, bo aż 87 proc. mieszkańców wyraziło swoje poparcie dla tej inicjatywy. Myślę, że dla mieszkańców fakt, że Piątek ponownie stanie się miastem jest pewnym prestiżem ? komentuje Krzysztof Lisiecki, Wójt Gminy Piątek.

Urząd Gminy czeka na oficjalne pismo z Ministerstwa informujące o nadaniu praw miejskich, natomiast na sam fakt zmiany administracyjnej trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Zwykle miejscowości oficjalnie stają się miastami z 31 grudnia na 1 stycznia. Myślę, że również w naszym przypadku będzie tak samo – dodaje Krzysztof Lisiecki.

Przekazując powyższą informacją Urząd Gminy po raz kolejny udziela odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z otrzymaniem praw miejskich.

Najczęściej stawiane pytania i wątpliwości:
– Wzrost podatków – nieprawda, gdyż wysokość podatków ustala samorząd bez względu na status miejscowości;
– Wzrost opłat za wodę, wywóz śmieci, przedszkole i innych opłat lokalnych – nieprawda, gdyż opłaty te ustala samorząd niezależnie od statusu miejscowości;
– Utrata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – nieprawda, gdyż dodatek wiejski przysługuje nauczycielom pracującym w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, niezależnie od tego czy są to wioski, czy miasta;
– Zmniejszenie subwencji oświatowej – nieprawda, wysokość subwencji nie zależy od statusu miejscowości;
– Utrata możliwości uzyskania środków unijnych dla wsi – nieprawda, ponieważ gminy miejsko-wiejskie mogą ubiegać się o środki z funduszy europejskich, tak jak gminy wiejskie, a dodatkowo mogą ubiegać się o środki przeznaczone dla miast;
– Likwidacja dopłat rolniczych – nieprawda, gdyż rolnik ma prawo otrzymać dopłaty niezależnie od tego, czy gospodarstwo jest na terenie miasta, czy wsi;
– Zakaz hodowli zwierząt na terenie miejskim – nieprawda, nie ma takiego zakazu. Ewentualnie zakaz jest związany z uciążliwością hodowli dla mieszkańców, zarówno wsi, jak i miasta;
– Utrata stypendiów unijnych dla mieszkańców wsi – nieprawda, gdyż prawo do stypendium zachowują uczniowie i studenci z miejscowości do 5 tys. mieszkańców;
– Konieczność wymiany dowodów osobistych – nieprawda, gdyż dowody podlegają wymianie dopiero po utracie ich ważności;
– Wysokie koszty zmiany, które poniesie administracja – nieprawda, gdyż będą to jedynie koszty zmiany szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy. Instytucje gminne (GOPS, Biblioteka, GOK) nie muszą zmieniać swoich nazw;
– Wzrost administracji – nieprawda, gdyż jest to zależne jedynie od ustaleń samorządu,
– Wyższa pensja burmistrza – nieprawda, gdyż pensję burmistrza, taką samą jak pensję wójta, ustala samorząd wg stawki ustawowej dla gminy do 15 tys. mieszkańców;

Dzieląc się z mieszkańcami wiadomością o nadaniu praw miejskich dla Piątku pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pracowali nad przygotowaniem dokumentacji wniosku, przeprowadzili i wzięli udział w konsultacjach społecznych oraz wspierali nas w realizacji tego przedsięwzięcia. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Parlamentarzystów ? Pana Posła Piotra Stanisława Polaka i Pana Posła Tadeusza Woźniaka oraz do Pana Mieczysława Nowickiego, Honorowego Obywatela Piątku, który wsparli nasze działania i udzieli daleko idącej pomocy. Serdecznie dziękuję!

Skip to content