Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Trzy granty sołeckie dla Gminy Piątek!!!

W dniu 28 maja 2019 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Dotację udzielono dla 410 projektów w łącznej w kwocie 3 978 328,00 zł. Wśród projektów, które otrzymały dotację znalazły się trzy z Gminy Piątek:
– Kolorowy świat zabaw – budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Piątek – dotacja 10 000,00 zł
– Rozwinąć skrzydła – odnowienie i wyposażenie Domu ludowego w Konarzewie – dotacja 10 000,00 zł
– Miejsce sportu, rekreacji i wypoczynku w Piekarach – dotacja 10 000,00 zł.

Skip to content