Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Uczniowie z Piątku uczą się pływać w aquaparku w Kutnie

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku biorą udział w tegorocznej edycji programu ?Umiem Pływać? współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Organizatorem projektu jest wyłoniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Operator ? Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi.

Program ?Umiem Pływać? zakłada przeprowadzenie 20 godzin lekcyjnych nauki pływania w grupach 15 osobowych. Pozaszkolne zajęcia z nauki pływania rozpoczęły się 8 września  i trwać będą do 10 listopada 2020 roku. Łącznie w projekcie bierze udział 45 dzieci z klas II i III podstawówki w Piątku pod opieką szkolnego koordynatora projektu: pani Moniki Kaczorkiewicz wraz z p. Małgorzatą Tomczyk i p. Wandą Grabarek.
Do głównych założeń projektu należą: upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci, nabycie podstawowych umiejętności pływania, przeciwdziałanie i korygowanie wad postawy oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Projekt realizowany jest w Aquaparku w Kutnie. Lekcje nauki pływania prowadzą instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje. Dla każdego ucznia przewidziano 10 wyjazdów na basen, z których każdy trwa 2 godziny lekcyjne. Uczestnicy stopniowo nabywają nowe umiejętności pływania. Każdy stopień będzie zakończony odpowiednim sprawdzianem przeprowadzonym przez instruktora.

Całkowity koszt finansowy zadania wynosi 20 000 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało naszej gminie dofinansowanie w kwocie 15 000 zł . Pozostałą kwotę, w wysokości 5 000 zł pokrywa Urząd Miejski w Piątku.
tekst i foto: SP w Piątku

 

Skip to content