Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Uczniowie z podstawówki w Piątku zakończyli projekt „Informatyka bez granic”

Dobiegła końca przygoda uczniów podstawówki z Piątku z projektem ?INFORMATYKA BEZ GRANIC?. We wtorek, 15 czerwca odbyło się piętnaste spotkanie podsumowujące ze specjalistami z zakresu programowania oraz kodowania z we współpracy z Politechniką Łódzką.

Uczniowie z niecierpliwością wyczekiwali wtorkowych spotkań z  prowadzącymi zajęcia  trenerami  Politechniki Łódzkiej. Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej jako lider konsorcjum utworzonego ze Stowarzyszeniem Zwykłym pn. Mistrzowie Kodowania z siedzibą w Warszawie oraz Stowarzyszeniem I LOVE MATH z siedzibą w Brzezinach, realizował projekt o nazwie: ?Informatyka bez granic?, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 ? 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niewątpliwie cel projektu, jakim było podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku poprzez udział w działaniach dydaktycznych, służących rozwijaniu wśród uczestników kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną, poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, jak i pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej został osiągnięty.
Zajęcia w ogromnym stopniu przyczyniły się do rozwijania wiedzy i umiejętności informatycznych, rozwijania pasji i talentów z dziedzin pokrewnych (matematyki, robotyki), wzbogacania oraz odkrywania nowych obszarów zainteresowań,  zaspokajania ciekawości poznawczej oraz popularyzacji nauki, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej informatyki.

Po wielu tygodniach zmagań z budowaniem robotów, programowaniem oraz kodowaniem ich, nadszedł czas na podsumowanie. Prowadzący zajęcia, pan Taras Pański oraz pan Sebastian Biedroń, przygotowali dla uczniów certyfikaty uczestnictwa w semestralnym kursie kreatywnego programowania, tworzenia gier komputerowych i algorytmiki z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych w wymiarze 30 godzin dydaktycznych. Dyrekcja, wychowawcy oraz uczniowie klas I-III podziękowali prowadzącym za atrakcyjne zajęcia.

tekst i foto: SP w Piątku

Skip to content