Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Upamiętniono Żydów z Piątku

„ONI TAM SĄ… ich ciała w ziemi przypominają o bezdusznym mordzie…”

Tydzień temu, 13 maja 2022 roku w związku z przypadającą w tym roku 80. rocznicą likwidacji getta w Piątku, delegacja samorządowców i członków Towarzystwa Miłośników Piątku i Okolic upamiętniła kilkuset Żydów ? mieszkańców miasta zamordowanych 26 kwietnia 1942 r. w niemieckim obozie zagłady w Chełmnie…

Upamiętnienia dokonali: przewodniczący Rady Miejskiej w Piątku Daniel Gorący (członek zarządu TMPiO), prezes OSP w Piątku Janina Wejt-Świątkiewicz, radny Rady Miejskiej Tomasz Kucharczyk (członek Zarządu TMPiO) oraz Prezes Towarzystwa Miłośników Piątku i Okolic – Damian Urbanek.
Delegacja zwiedziła Muzeum w Chełmnie oraz Miejsce Pamięci w Lesie Rzuchowskim, złożono także kwiaty i zapalono znicz pod Ścianą Pamięci…

NOTA HISTORYCZNA (tekst: Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem):

Po wymordowaniu Żydów z Kujaw Niemcy przystąpili do likwidacji getta w położonym kilka kilometrów od granicy Generalnego Gubernatorstwa Piątku (powiat łęczycki, niem. Kreis Lentschütz). Wcześniej, w drugiej dekadzie kwietnia do obozu w Chełmnie trafili Żydzi z Grabowa, Łęczycy i Poddębic.

Przed wojną mieszkało w Piątku ok. 1.200 Żydów (na ok. 3.500 mieszkańców). Ich liczba zmniejszyła się do 862 osób na początku 1941 r. W miasteczku utworzone zostało getto, a jako powód jego powstania władze podały konieczność ochrony przed epidemią (podobnie m.in. w Żychlinie i Pabianicach). W kwietniu 1942 r. bezpośrednio przed likwidacją getta policjanci niemieccy publicznie zastrzelili dwóch żydowskich mężczyzn. 25 kwietnia kilkaset osób przewieziono ciężarówkami do Kulmhof. Po wywiezieniu Żydów z Piątku na terenie powiatu łęczyckiego pozostało jedynie getto w Ozorkowie…

After the murder of the Jews from Kujawy, the Germans began to liquidate the ghetto in Piątek, located a few kilometers from the border of the General Government (Łęczyca district, German Kreis Lentschütz).

Before the war, about 1.200 Jews lived in Piątek (out of about 3.500 inhabitants). Their number decreased to 862 people at the beginning of 1941. A ghetto was established in the town, and the reason for its creation was, for the local authorities, the need to protect against the epidemic (similarly, for example, in Żychlin and Pabianice). In April 1942, immediately before the liquidation of the ghetto, German policemen publicly shot two Jewish men. On April 25, several hundred people were transported by trucks to Kulmhof. After the Jews were deported from Piątek, only the Ozorków ghetto remained in the Łęczyca district…

tekst i foto: TMPiO

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji – galeria

Skip to content