Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Uroczystość 84. rocznicy Bitwy nad Bzurą w Piątku

W niedzielę, 10 września w Piątku odbyły się uroczystości 84. rocznicy Bitwy nad Bzurą.

Wrześniowe święto rozpoczęło się przemarszem uczestników, na czele z orkiestrą Gminnego Centrum Kultury w Leszczynku, pododdziałem honorowym wystawionym przez Wielkopolską Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada w Poznaniu i pocztami sztandarowymi do kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy, gdzie w intencji obrońców Ojczyzny z 1939 roku Mszę Św. odprawił Ks. Prałat Stanisław Poniatowski.

Druga część uroczystości odbyła się pod pomnikiem 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. Po podniesieniu flagi na maszt i odśpiewaniu hymnu uczestników uroczystości powitał Burmistrz Krzysztof Lisiecki. Burmistrz przedstawił krótki rys historyczny Bitwy nad Bzurą oraz podziękował za udział w uroczystościach. Spośród obecnych na uroczystości gości głos zabrał również Tadeusz Woźniak, Poseł na Sejm RP.

Po przemówieniach Apel Poległych poprowadził  st. kpr. Karol Nyczka. Następnie żołnierze pododdziału oddali salwę honorową, po której delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Uroczystości zakończyła defilada Pododdziału Honorowego Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

W imieniu organizatorów kierujemy słowa podziękowania do wszystkich uczestników  uroczystości oraz wszystkich osób, które przyczyniły się do jej zorganizowania.

List od Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu

Skip to content