Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Uroczystość ślubowania klas pierwszych w podstawówce w Czernikowie

Dnia 14 października 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

Po przywitaniu gości uczniowie klas pierwszych, pod opieką pani Eweliny Kucharskiej, przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.  Najważniejszym momentem  było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonali Pan Wójt Gminy Piątek – Krzysztof Lisiecki oraz Pani Dyrektor Szkoły – Agnieszka Bartczak. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki.

W dalszej części uroczystości  Pan Wójt Gminy Piątek – Krzysztof Lisiecki, Pani  Dyrektor Szkoły – Agnieszka Bartczak oraz Pani Przewodnicząca Rady Rodziców – Agnieszka Stróżewska złożyli uczniom, nauczycielom oraz pracownikom oświaty życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podziękowali wszystkim nauczycielom  za przekazywaną uczniom wiedzę i za trud włożony w kształtowanie ich serc i umysłów.
Następnie wręczono nauczycielom nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Nagrody Wójta otrzymały: pani Dyrektor – Agnieszka Bartczak oraz pani Ewelina Kucharska. Wśród nagrodzonych przez panią Dyrektor nauczycieli znalazły się: pani Ewa Topińska, pani Ewa Garus, pani Agnieszka Tomczyk oraz pani Beata Dębska. Pani Dyrektor wręczyła również nagrody pracownikom niepedagogicznym – pani Dorocie Jóźwiak  oraz panu Piotrowi Jóźwiakowi. Ponadto trzy nauczycielki – pani Ewa Topińska, pani Beata Dębska oraz pani Jolanta Barylska  otrzymały nagrody jubileuszowe za staż pracy.
Na zakończenie uczniowie klasy V, pod opieką pani Ewy Garus, zaprezentowali wszystkim osobom związanym z oświatą montaż słowno – muzyczny, którego motto brzmiało: „Wykształcenie to dobro, którego nikt nas nie pozbawi”. Następnie młodzież złożyła nauczycielom i zaproszonym gościom piękne życzenia i podziękowania z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczyła kwiaty.
tekst i foto: SP w Czernikowie

Back to top
Translate/перекладати »
Skip to content