Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odpowiedzialność osób nieletnich za czyny karalne – zajęcia profilaktyczne w podstawówce w Piątku

We wtorek, 15 października 2019r. w szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku odbyło się spotkanie uczniów klas VII ? VIII, pod opieką nauczycieli,  z policjantami Posterunku Policji w Piątku nt. ?Odpowiedzialność osób nieletnich za czyny karalne. Praca policjanta ? ścieżka zawodowa policjanta”.

Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Podczas spotkania funkcjonariusze wyjaśniali jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz omówili konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, pobicie, posiadanie i handel narkotykami. Przypomniano także  młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem. Pouczono o odpowiedzialności karnej za używanie słów wulgarnych w miejscach publicznych, odpowiedzialności za wymuszenia i rozboje; za niszczenie mienia publicznego i społecznego, a nawet uporczywe przeszkadzanie w lekcjach i wagarowanie. Sporo czasu poświęcono zjawisku cyberprzemocy, stalkingu, nakłaniania także do rozważnego zamieszczania wszelkich informacji, czy fotografii na portalach internetowych.
Podczas profilaktycznych zajęć  z policjantami Posterunku Policji w Piątku omówiono również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz przedstawił rodzaje placówek resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, jak również zamkniętym oraz uświadomił zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu.

Policjanci opowiedzieli również o pracy policjanta, jego zadania, postawie. Przedstawili ścieżkę zawodowa policjanta, zachęcają tym samym do przestrzegania prawa i zasad życia oraz bycia w społeczeństwie szkolnym i lokalnym.
Uczniowie mieli także okazję wypowiadać się, zadawać pytania, a policjanci wnikliwie i dokładnie udzielali odpowiedzi.

Na koniec  przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego podziękowała za ciekawe, pouczające  i niecodzienne zajęcia profilaktyczne i doradztwa zawodowego z udziałem profesjonalistów. Spotkanie zorganizowały: pani pedagog Aleksandra Kacprzak we współpracy z dyrektorem szkoły panią Krystyną Grabowską.
tekst i foto: SP w Piątku

Skip to content