Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Usługi w zakresie odbioru nieczystości płynnych

Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych  na terenie gminy Piątek

Wykaz firm – odbiór nieczystości płynnych

Skip to content