Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

W 9 sołectwach będą realizować projekty

Urząd Miejski w Piątku informuje, że 9 sołectw z terenu naszej gminy, które przesłały zgłoszenia do naboru „Sołectwo na plus na rok 2024” otrzymały od Komisji Konkursowej wysoką ocenę merytoryczną i znalazły się na liście rankingowej ustalonej przez Zarząd Województwa Łódzkiego. W grupie tej znalazły się sołectwa:
– Balków – „Z lokalnymi potrawami w świat”
– Bielice-Broników – Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielicach
– Czerników – Miejsce rekreacji i wypoczynku
–  Janków-Orądki – Przy wspólnym stole
– Konarzew – Wspólne planowanie i pracowanie efektem integracji
– Mchowice – Zakup wiat przystankowych
– Orenice – Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej
– Piątek – Wielopokoleniowy plac zabaw
– Piekary – wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piekarach
Serdecznie gratulujemy.

Obecnie Gmina Piątek, na podstawie zgłoszeń przygotowuje wnioski o przyznanie dotacji na realizację zadań opisanych w zgłoszeniach.

Skip to content