Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

W Czernikowie – spotkanie z policjantami

Pod hasłem ,,Bezpieczeństwo uczniów w szkole, w domu, w drodze ze i do szkoły”   w dniu 29 września 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie odbyło się spotkanie uczniów  z policjantkami – p. E. Lewandowską  i p. M.Pik  z Powiatowej Komendy Policji w Łęczycy.
Celem wizyty było przeprowadzenie pogadanki z uczniami na temat występujących zagrożeń w środowisku szkolnym i domowym. Uczniowie dowiedzieli się        o rodzajach zagrożeń oraz jak im zapobiegać i sobie radzić w różnych sytuacjach. Pogadanka profilaktyczna w dużym stopniu przyczyniła się do zwiększenia świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych oraz pozytywnie wpłynęła na postępowanie uczniów w szkole i poza nią. Zajęcia z przedstawicielami Policji są jednym z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły w Czernikowie.

tekst i foto: SP w Czernikowie

Skip to content