Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

W Konarzewie powstaje boisko do plażówki

W Konarzewie trwają są prace związane z realizacją przez Gminę Piątek  w sołectwie Konarzew projektu Wspólnie dla dobra naszej małej Ojczyzny współfinansowanego z grantu ?Sołectwo na plus? przyznanego Gminie na podstawie zawartej z Województwem Łódzkim umowy nr 351/RR/21 z dnia 05 lipca 2021 r.

Projekt zakłada budowę boiska do piłki siatkowej plażowej oraz widowni przed miejscowym mini-amfiteatrem. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem widowni (zakup i montaż ławek) mieszkańcy sołectwa przystąpili do realizacji drugiej części projektu – budowy boiska do plażówki. W pierwszej kolejności wykonano pomiary wyznaczające boisko i korytowanie terenu. Następnie ułożono zakupioną w ramach realizacji projektu geowłókninę. Ostatnim etapem prac było wysypanie specjalnego piasku (zakup współfinansowany w ramach projektu) i ułożenie linii wyznaczających boisko. W realizację tej części projektu zaangażowane były zasoby Gminy Piątek (koparka do korytowania) oraz mieszkańcy sołectwa (wywiezienie ziemi, ułożenie geowłókniny, rozciągniecie piasku, prace porządkowe).

Skip to content