Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

W Konarzewie realizują projekt „Sołectwo na plus”

Prowadzone są prace związane z realizacją przez Gminę Piątek  w sołectwie Konarzew projektu Wspólnie dla dobra naszej małej Ojczyzny współfinansowanego z grantu ?Sołectwo na plus? przyznanego Gminie na podstawie zawartej z Województwem Łódzkim umowy nr 351/RR/21 z dnia 05 lipca 2021 r.

Spośród zaplanowanych w ramach projektu prac w pierwszej kolejności podjęto działania, których efektem będzie widownia przed mini-amfiteatrem. Zakupiono ławki, które w ramach wolontariatu zostały zmontowane przez mieszkańców sołectwa. Prace te były doskonałą okazją do międzypokoleniowej integracji mieszkańców Konarzewa. Ławki skręcali dorośli, którym z zapałem i zaangażowaniem pomagała młodzież i dzieci. Finałem tych prac było ustawienie ławek przed mini-amfiteatrem i oznakowanie ich logotypem projektu.

Skip to content