Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

W Piątku odbyły się uroczystości 83. rocznicy Bitwy nad Bzurą

W niedzielę, 11 września w Piątku odbyły się uroczystości obchodów 83. rocznicy Bitwy nad Bzurą.

Uroczystość rozpoczęła się na piątkowskim Rynku, gdzie na nowy, dwunastometrowy maszt podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn. Nowy maszt wraz z flagą zainstalowano w ramach realizacji projektu ?Pod biało-czerwoną?   pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Następnie uczestnicy uroczystości na czele z Gminną Orkiestrą Dętą im. Świętego Jana Pawła II w Górze Św. Małgorzaty pod batutą Krzysztofa Barylskiego i pododdziałem honorowym wystawionym przez Wielkopolską Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada w Poznaniu przemaszerowali do kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy gdzie w intencji obrońców Ojczyzny z 1939 roku Mszę Św. odprawił Ks. Prałat Stanisław Poniatowski.

Druga część uroczystości odbyła się pod pomnikiem 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. Po podniesieniu flagi na maszt i odśpiewaniu hymnu uczestników uroczystości powitał Krzysztof Lisiecki, Burmistrz Piątku. Burmistrz przedstawiła zarys walk nad Bzurą we Wrześniu 1939 roku i podziękował ze udział we wrześniowym świcie wszystkim uczestnikom.
Spośród zaproszonych na wrześniowe uroczystości do Piątku obecni byli m.in.:
– Żołnierze Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada w Poznaniu wraz z delegacją w składzie: st. chor. sztab. Michał Rózga – Komendant Szkoły, st. chor. Marek Jaceczko, chor. Adrian Klimas, mł. chor. Agata Kwiecińska, kpr. Karol Nyczka, poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu – mł. chor. Robert Walukiewicz, sztandarowy – mł. chor. Paweł Laksander, asysta – sierż. Marcin Kuczyński i pododdział honorowy pod dowództwem chor. Krzysztofa Karolczaka.
– prof. Maciej Kandulski i Wiesław Witkowski ze Stowarzyszenia Weteranów i Przyjaciół 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty.
– kpt. Grzegorz Czupryński z I Batalionu Kawalerii Powietrznej w Leźnicy.
– kpt. Sylwester Janowski z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łodzi.
– członkowie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Piątku.
– członkowie Towarzystwa Działań Historycznych im. Feliksa Pięty w barwach 57 Pułku Piechoty Karola II Króla Rumunii w Bukowcu.
– Janusz Kołodziejski reprezentujący Posła Tadeusza Woźniaka.
– Beata Gawryszczak ? reprezentująca Senatora Przemysława Błaszczyka.
– Cezary Dzierżek ? Prezes Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury.
– Janusz Mielczarek – Starosta Łęczycki.
– Zenon Dąbrowski i Józef Mikołajczyk ? Radni powiatu łęczyckiego.
– Daniel Gorący ? Przewodniczący Rady Miejskiej w Piątku wraz z Radnymi.
– Renata Lepalczyk ? Sekretarz Gminy wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Piątku.
– Ks. Prałat Stanisław Poniatowski z duchowieństwem.
– podinsp. Zbigniew Gruszczyński ? Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy.
– asp. Krzysztof Augustyniak ? kierownik Posterunku Policji w Piątku wraz z Policjantami.
– bryg. Marcin Adamiak ? Komendant PSP w Łęczycy wraz pocztem sztandarowym.
– dh Bogusław Foks ? Komendant Gminny OSP w Piątku wraz z druhami.
– Poczty sztandarowe i strażacy z OSP w Piątku, Jankowie, Janowicach-Goślubiu, Balkowie i Orenicach.
– Dyrektorzy szkół, Kierownicy i Pracownicy zakładów pracy, Rolnicy, dzieci i młodzież, przedstawiciele partii i ugrupowań politycznych oraz stowarzyszeń, mieszkańcy Gminy Piątek.

Podczas uroczystości głos zabrali:
– Wiesław Witkowski ze Stowarzyszenia Weteranów i Przyjaciół 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty.
– Beata Gawryszczak, która odczytała list od Senatora Przemysława Błaszczyka.
–  Janusz Kołodziejski, który odczytał list od Posła Tadeusza Woźniaka.
– Janusz Mielczarek, Starosta Łęczycki.
– list do organizatorów i uczestników uroczystości skierował również Marek Woźniak ? Marszałek Województwa Wielkopolskiego – treść listu

Po przemówieniach Apel Poległych poprowadził  kpr. Karol Nyczka. Następnie żołnierze pododdziału oddali salwę honorową, po której delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Uroczystości zakończyła defilada Gminnej Orkiestry Dętej im. Św. Jana Pawła II w Górze Św. Małgorzaty i Pododdziału Honorowego Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Uroczystościom 83. Rocznicy Bitwy nad Bzurą towarzyszyła przygotowana przez TMPiO wystawa plenerowa ?Piątek 1939. Zachowaj w pamięci?, którą można oglądać na Rynku w Piątku do końca września.

W imieniu organizatorów kierujemy słowa podziękowania do wszystkich uczestników  uroczystości oraz wszystkich osób, które przyczyniły się do jej zorganizowania.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości

Skip to content