Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

W Piątku otwarto Ogródek Gier Rozwojowych

W Piątku dobiegła końca realizacja etapu Projektu „Ogródki Gier Rozwojowych”. Jej finałem było oficjalne przekazanie do użytku, powstałego w ramach Projektu  placu zabaw przy ul. Konarskiego oraz gra strategiczna „Grodzisko” rozegrana przez uczniów klas III piątkowskiej podstawówki (ze względu na warunki pogodowe gra przeprowadzona została w szkole).

?Ogródki Gier Rozwojowych? (OGR) to projekt współpracy realizowany na podstawie zawartej w dniu 24 czerwca 2019 r. umowy pomiędzy Województwem Łódzkim, a Stowarzyszeniami: Lokalna Grupa Działania ?PRYM?, Lokalna Grupa Działania ?POLCENTRUM? oraz Lokalna Grupa Działania ?ZIEMIA ŁOWICKA?. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i uzyskał dofinansowanie w wysokości 340 583 zł.

W ramach realizacji ww. projektu powstała sieć miejsc – placów zabaw, w których możliwe jest przeprowadzenie, stworzonej na potrzeby realizacji projektu OGR, gry strategicznej spełniającej zadania edukacyjne i rozwojowe. W wyznaczonych przez gminy miejscach (w Piątku – w Gminnym Przedszkolu im. Jana Pawła II) zostały zdeponowane materiały niezbędne do przeprowadzenia gry, w tym żetony, plansze, instrukcja, paszporty oraz pieczęć. Zdobycie w paszporcie 17 pieczęci umożliwi przeprowadzenia gry z Mistrzami ? autorami gry. Co ważne, wszystkie materiały przekazywane są nieodpłatnie. Na terenie OGR znajdują się tablice informacyjne z opisem gry oraz mapą poszczególnych OGR.

Na obszarze działania Stowarzyszenia LGD ?POLCENTRUM? została zrealizowana budowa sześciu Ogródków Gier Rozwojowych, po jednym w każdej z gmin: Dmosin, Ozorków, Stryków, Piątek, Głowno oraz w mieście Głowno.

Celem projektu współpracy jest:
-rozwój i aktywizacja obszarów wiejskich wchodzących w skład partnerstwa,
– podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionów poprzez zapoznanie ich mieszkańców z możliwymi formami aktywnego spędzania czasu z ukierunkowaniem na wykorzystanie infrastruktury rekreacyjnej,
– zbudowanie wspólnego porozumienia w celu łączenia regionów, a także stworzenie nowych możliwości do krzewienia kultury zdrowego trybu życia poprzez organizowanie wspólnych akcji pro zdrowotnych.

Możliwość przeprowadzenia gry strategicznej w OGR daje nowe możliwości spędzania czasu w takich miejscach oraz stanowi ich uatrakcyjnienie. Grupy dzieci zainteresowane rozegraniem gry „Grodzisko” proszone są o kontakt z p. Joanną Przybylak, Dyrektor Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku, celem ustalenia miejsca i terminu gry.

Skip to content